Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 21 (2014) Fenomen długowieczności i starzenia się z perspektywy auto/biograficznej Abstrakt  PDF
Małgorzata Malec Rawiński
 
Vol 22 (2015) Cztery ćwiartki biograficznego uczenia się Abstrakt  PDF
Hanna Solarczyk-Szwec
 
Vol 21 (2014) Zmiana i uczenie się w perspektywie edukacji dorosłych. Przykład projektu Lives in changing „Butterfly” Abstrakt  PDF
Elżbieta Dubas
 
Vol 22 (2015) Jaka edukacja i dla kogo? Biografie edukacyjne dorosłych i ich społeczny wymiar Abstrakt  PDF
Alicja Jurgiel-Aleksander
 
Vol 22 (2015) Uczenie się w perspektywie biograficzności. Perspektywa andragogiczna Abstrakt  PDF
Joanna Golonka-Legut
 
Vol 21 (2014) Elderly learners in combined-age learning groups picking up on new professional skills Abstrakt
Tiina Tambaum
 
Vol 22 (2015) Miejsce międzypokoleniowego uczenia się w procesie hominizacji Abstrakt  PDF
Katarzyna Jarosz
 
Vol 21 (2014) Kultury uczenia się: kilka refleksji w kontekście uczenia się przez całe życie Abstrakt  PDF
Ewa Przybylska
 
Vol 27 (2020) Koncepcja „dobrego rodzicielstwa” jako przejaw biograficznego uczenia się dorosłego dziecka alkoholika. W stronę interpretacji andragogicznej Abstrakt  PDF
Paweł Seroka
 
Vol 21 (2014) Międzypokoleniowy projekt „Przywracanie Pamięci Miastu” Abstrakt  PDF
Kinga Majchrzak
 
Vol 21 (2014) Edukacja i uczenie się – wokół pojęć Abstrakt  PDF
Marcin Muszyński
 
Vol 26 (2019) Lokalny ośrodek wiedzy i edukacji – centrum inicjowania i koordynowania edukacji dorosłych w społecznościach lokalnych Abstrakt  PDF
Emilia Mazurek
 
Vol 26 (2019) Edukacja w narracjach osób należących do pokolenia 30+ i 60+. obszary różnic Abstrakt  PDF
Zuzanna Wojciechowska
 
Vol 26 (2019) Uważność: technika uczenia się czy droga wspierania (samo)rozwoju? Abstrakt  PDF
Renata Góralska
 
Vol 23 (2016) Kapitał emocjonalny w perspektywie całożyciowego uczenia się – ujęcie adaptacyjne versus krytyczne Abstrakt  PDF
Renata Góralska
 
Vol 26 (2019) Mężczyźni uczestniczący w czarnych protestach w Polsce. Ujęcie andragogiczne Abstrakt  PDF
Przemysław Szczygieł
 
Vol 23 (2016) „Nauka i uczenie się zawsze traktowane były przeze mnie priorytetowo…” – osobiste refleksje we wspomnieniach Profesor Alicji Kargulowej Abstrakt  PDF
Edyta Zierkiewicz
 
Vol 21 (2014) Examining Adult Learning Through the Lens of Culture: A U.S. Perspective Abstrakt
Susan Yelich Biniecki, Haijun Kang
 
Vol 22 (2015) Polskie tradycje instytucji edukacji dorosłych w kontekście uczenia się całożyciowego Abstrakt  PDF
Agnieszka Stopińska-Pająk
 
Vol 25 (2018) Edukacyjno-zawodowy potencjał polskich reemigrantów Abstrakt  PDF
Anna Kławsiuć-Zduńczyk
 
Vol 25 (2018) Strategie badania praktyki przez nauczycieli akademickich jako wyraz uczenia się nieformalnego Abstrakt  PDF
Agnieszka Szplit
 
Vol 25 (2018) Uniwersalizm w kalejdoskopie kultur: w sprawie edukacji globalnej dorosłych Abstrakt  PDF
Ewa Przybylska
 
Vol 24 (2017) Empowerment in the Lifelong Learning Perspective. Example from the “ICT Guides” Project Abstrakt
Renata Góralska, Joanna Leek
 
Vol 24 (2017) Konstruowanie „małżeńskiego ja”. Rodzina jako przestrzeń wsparcia i uczenia się partnerstwa małżonków Abstrakt  PDF
Joanna Ostrouch-Kamińska
 
Vol 23 (2016) Fenomenografia i jej poznawcze konsekwencje w świetle projektu na temat doświadczeń edukacyjnych dorosłych. Refleksja badacza Abstrakt  PDF
Alicja Jurgiel-Aleksander
 
1 - 25 z 31 elementów 1 2 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism