Edukacja w narracjach osób należących do pokolenia 30+ i 60+. obszary różnic

Zuzanna Wojciechowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2019.007

Abstrakt


W niniejszym artykule autorka prowadzi rozważania dotyczące różnic w postrzeganiu wiedzy, procesów uczenia się i aktywności edukacyjnych między pokoleniem 30+ i 60+. Przedstawione wnioski są wynikiem analizy materiału zgromadzonego podczas badania, osadzonego w paradygmacie interpretatywnym, przeprowadzonego metodą wywiadów częściowo kierowanych. Autorka charakteryzuje obszary, w których różnice między młodymi dorosłymi a pokoleniem 60+ są najbardziej widoczne, zestawiając podejście pełne zaufania w przypadku pokolenia 60+ z krytycznym stosunkiem do edukacji pokolenia 30+.

Słowa kluczowe


wiedza; biografia; uczenie się; pokolenie 30+; pokolenie 60+; cyfryzacja społeczeństwa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arnett J. J. (2004), Emerging adulthood: The Winding Road from the Late Teens Through the Twenties, Oxford University Press, New York.

Arnett J. J. (2007), Adolescence and Emerging Adulthood: A Cultural Approach, Pearson education, New Jersey.

Bauman Z. (2007), Płynne czasy. Życie w epoce niepewności, tłum. M. Żakowski, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.

Błaszczyk B. (2016), Sytuacja osób starszych na rynku pracy w Polsce, „gerontologia Polska” nr 24, s. 51–57.

Brzezińska A. I., Kaczan R., Piotrowski K., Rękosiewicz M. (2001), Odroczona dorosłość – fakt czy artefakt?, „Nauka” nr 4, s. 17–36.

Chmielecki M. (2013), Rekrutacja z wykorzystaniem mediów społecznościowych – wyniki badań, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu” nr 4(36) Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, s. 37–51.

Główny Urząd Statystyczny (2018), Rocznik demograficzny, Warszawa.

Minta J. (2014), Oblicza współczesnych karier w perspektywie poradoznawczej, „Dyskursy Młodych Andragogów” nr 15, s. 113–127.

Palamer-Kabacińska E. (2012), Miejsce pedagogiki przygody w naukach pedagogicznych, w: Edukacja przygodą, red. Leśny A., Palamer-Kabacińska E., Wydawnictwo Pracownia Nauki i Przygody, Warszawa, s. 17–32.

Sonelski W. (2012), O pewnej metodzie realizacji programów edukacji przygodowej, w: Edukacja przygodą. Outdoor i adventure education w Polsce: teoria, przykłady, konteksty, red. A. Bąk, A. Leśny, E. Palamer-Kabacińska, Fundacja Pracownia Nauki i Przygody, Warszawa, s. 58–75.

Tapscott D. (2010), Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat, tłum. P. Cypryański, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Wojtasik B. (2003), Refleksyjne konstruowanie kariery życiowej w ponowoczesnej codzienności, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, numer specjalny, s. 343–351.

Krzykowski K. (2019), Setki tysięcy pracujących emerytów. Nowe dane ZUS, https:// tvn24bis.pl/z-kraju,74/liczba-pracujacych-emerytow-w-polsce-raport-zus,925831.html, dostęp: 21.06.2019.
ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism