Współczesne związki intymne w sieci przeszkód i sprzeczności

Mirosława Nowak-Dziemianowicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2019.001

Abstrakt


W artykule przyglądam się przeszkodom i sprzecznościom, które wynikają ze zmienności naszej rzeczywistości i z jednej strony są charakterystyczne dla czasów, w których żyjemy – dlatego są nieredukowalne – a z drugiej utrudniają lub nawet uniemożliwiają ludziom tworzenie satysfakcjonujących związków intymnych. Traktowane jako opresyjne i niesprawiedliwe nierówności w związku, konieczność kompromisu przy dominacji różnych odmian indywidualizmu i koncentracji na „ja” czy negocjacyjny charakter relacji komplikują budowanie szczęśliwych związków oraz tak ważną w nich intymności.

Słowa kluczowe


związki; nierówność; szczęście; intymność; zmiana; satysfakcja; pozorne partnerstwo

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Beck U., Beck-gernsheim e. (2013), Całkiem zwyczajny chaos miłości, tłum. T. Dominiak, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław.

Drabik-Podgórna V. (2010), Tranzycja jako nowa kategoria biograficzna we współczesnym poradnictwie zawodowym, „edukacja Dorosłych”, nr 1(62), s. 91–104.

Giuchard J. (2007), Transition, [w:] Guichard J., Huteau M. (red.), Orientation et insertion professionnelle. 75 concepts cles, Dunod, Paris.

Havighurst R. J. (1981), Developmental Tasks and Education, Longman, New York.

Hryciuk R., Korolczuk e. (2012), Pożegnanie z Matką Polką?, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Kaufmann J.-C. (2012), Niezwykła historia szczęśliwej miłości, Oficyna Naukowa, Warszawa.

Mandal E. (2008), Miłość, władza i manipulacja w bliskich związkach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Myszka-Strychalska L. (2018), Przygotowanie do startu w dorosłość. Młodzież w okresie tranzycji z edukacji na rynek pracy, „Rocznik Andragogiczny”, nr 25.

Nowak-Dziemianowicz M. (2004), Doświadczenia rodzinne w narracjach. Interpretacja sensów i znaczeń, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław.

Nowak-Dziemianowicz M. (2016), Walka o uznanie w narracjach. Jednostka i wspólnota w procesie poszukiwania tożsamości, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław.

Ostrouch-Kamińska J. (2017), Konstruowanie małżeńskiego „ja”. Rodzina jako przestrzeń wsparcia i uczenia się partnerstwa podmiotów, „Rocznik Andragogiczny”, nr 24.

Raport CBOS: Kobiety i mężczyźni w domu, Komunikat z badań, nr 127/2018. Raport Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2017/2018, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2018.

Raport Women Power 2018, Ringer Axel Springer 2018. Szafraniec K. (2019), Młodzi 2018. Cywilizacyjne wyzwania – edukacyjne konieczności, A PROPOS Serwis Wydawniczy, Warszawa.

Tilbury C., Buys N., Creed P. (2009), Perspectives of Young People in Care About their School-to-Work Transition, „Australian Social Work”, 62(4), s. 476–490.

Titkow A. (2012), Figura Matki Polki. Próba demitologizacji, [w:] Hryciuk R., Korolczuk e. (red.), Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Januszewska P. (2018), Po pracy do garów, kobieto. Tak w Polsce wygląda partnerski podział domowych obowiązków, https://www.newsweek.pl/polska/spoleczenstwo/ po-pracy-do-garow-kobieto-tak-w-polsce-wyglada-partnerski-podzial-domowych-obowiazkow/76hgjk, data publikacji: 12.10.2018. 07:00 [dostęp: 01.07.2019].

Pacewicz K. (2019), Młodzi mężczyźni są prawicowi i samotni, a młode kobiety liberalne

i w związkach [SONDAŻ], http://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,24700696,mlodzi-wypisali-sie-z-politycznej-wojny-starszych-maja.html [dostęp: 01.07.2019].

Szafraniec K. (2019), Młodzi czyli jacy. „głos Uczelni”, https://glos.umk.pl/badania/ ?id=4145 [dostęp: 06.06 2019].
ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism