Czesław Plewka, Człowiek w całożyciowym rozwoju zawodowym. Zarys monograficzny wzbogacony ilustracją własnych badań empirycznych, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2016, ss. 372.

Joanna Michalak-Dawidziuk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2018.19

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Plewka C. (2009), Uwarunkowania zawodowe rozwoju nauczyciela, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.

Plewka C. (2015), Kierowanie własnym rozwojem zawodowym. Studium teoretyczne i egzemplifikacje praktyczne, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.
ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism