Akademickie Towarzystwo Andragogiczne – ciągłość i zmiana

Hanna Solarczyk-Szwec

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2018.03

Abstrakt


W artykule dokonano analizy aktualnych warunków funkcjonowania Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego. Wskazano wyzwania, przed jakimi stoi towarzystwo, oraz podjęto próbę wskazania współczesnej roli Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego w świecie permanentnej zmiany. Za fundament działalności organizacji uznano balans pomiędzy ciągłością i zmianą.


Słowa kluczowe


Akademickie Towarzystwo Andragogiczne; wyzwania; ciągłość; zmiana

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Kruszewski Z. (2008), Rola towarzystw naukowych w podnoszeniu poziomu wiedzy społeczeństw lokalnych, „Notatki Płockie”, 2, 2015, s. 9–13.

Kruszewski Z. (2012) Towarzystwo Naukowe Płockie – podmiot życia publicznego, PWN, Warszawa.

Malewski M. (1997), „Rocznik Andragogiczny” 1995/1996, s. 142–153.

Maliszewski T. (2018), Akademickie Towarzystwo Andragogiczne – 25 lat doświadczeń w pracy na rzecz polskiej teorii i praktyki edukacji dorosłych, „Rocznik Andragogiczny”, s. 28–48.

Półturzycki J. (2007), Działalność Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego w latach 1993–2008, „Rocznik Andragogiczny”, s. 21–46.

Netografia

http://www.ata.edu.pl – strona domowa Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego [dostęp, 14.03.2018]
ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism