Akademickie Towarzystwo Andragogiczne – 25 lat doświadczeń w pracy na rzecz polskiej teorii i praktyki edukacji dorosłych

Tomasz Maliszewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2018.02

Abstrakt


W 2018 roku mija 25. rocznica powołania do życia ogólnopolskiego społecznego podmiotu naukowego o nazwie Akademickie Towarzystwo Andragogiczne (ATA). Artykuł prezentuje genezę jego powstania, historię i przemiany organizacyjne oraz najważniejsze kierunki działań podejmowanych na przestrzeni minionego ćwierćwiecza. Autor podejmuje również próbę oceny dotychczasowych dokonań Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego w najważniejszych z wyznaczonych w chwili powstania obszarów jego działania. Całość jest zatem przyczynkiem do dziejów teorii i praktyki polskiej edukacji dorosłych oraz społecznego ruchu naukowego w obrębie nauk społecznych w III RP.


Słowa kluczowe


Akademickie Towarzystwo Andragogiczne (1993–2018); historia edukacji dorosłych; edukacja dorosłych w Polsce; polska andragogika

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Kruszewski Z. (2008), Rola towarzystw naukowych w podnoszeniu poziomu wiedzy społeczeństw lokalnych, „Notatki Płockie”, 2, 2015, s. 9–13.

Kruszewski Z. (2012) Towarzystwo Naukowe Płockie – podmiot życia publicznego, PWN, Warszawa.

Malewski M. (1997), „Rocznik Andragogiczny” 1995/1996, s. 142–153.

Maliszewski T. (2018), Akademickie Towarzystwo Andragogiczne – 25 lat doświadczeń w pracy na rzecz polskiej teorii i praktyki edukacji dorosłych, „Rocznik Andragogiczny”, s. 28–48.

Półturzycki J. (2007), Działalność Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego w latach 1993–2008, „Rocznik Andragogiczny”, s. 21–46.

Rolbiecki W. (1986), Towarzystwa naukowe, [w:] Encyklopedia oświaty i kultury dorosłych, red. K. Wojciechowski, Wrocław, s. 337–340.

Skibińska E. (2012), Akademickie Towarzystwo Andragogiczne – 20 lat działalności, „Rocznik Andragogiczny”, s. 79–88.

Netografia

http://www.ata.edu.pl – strona domowa Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego [dostęp, 14.03.2018]
ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism