Serious leisure activities and well-being of senior citizens: Case of contract bridge

Tihana Brkljačić, Ines Sučić, Barbara Brdovčak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2017.011

Abstrakt


Aktywny wypoczynek a wyższa jakość życia seniorów na przykładzie brydża sportowego

Sporty umysłowe, takie jak szachy, go czy brydż sportowy są przydatne dla osób starszych, które pragną uczestniczyć w prawdziwych zawodach sportowych, chcą spotykać innych ludzi oraz utrzymywać funkcje poznawcze na dobrym poziomie. Stebbins (1992) wprowadził termin „aktywny wypoczynek” opisujący zaangażowanie w czasie wolnym w aktywne formy wypoczynku jako przeciwieństwo „pasywnego wypoczynku”, jak np. oglądanie telewizji. Major (2001) zidentyfikował trzy podstawowe zalety aktywnego wypoczynku: poczucie spełnienia (np. wzrost pewności siebie, siły czy autokontroli), zdrowie i sprawność fizyczna (np. wzrost tężyzny fizycznej i ograniczenie stresu) oraz akceptacja społeczna. Celem tego opracowania jest wykazanie zalet uprawiania brydża sportowego przez osoby starsze i analiza gry uwzględniająca klasyfikację Majora.

Przeprowadziliśmy wywiady z 8 brydżystami powyżej 65. roku życia grającym na co dzień w klubie w Zagrzebiu. Wywiady były przeprowadzane na żywo i nagrywane. Uczestnikami były i kobiety, i mężczyźni grający regularnie w naszym klubie od ponad pięciu lat.

Wszyscy uczestnicy potwierdzili, że brydż znacząco podniósł standard ich życia. Brydż wspomógł ich jakość życia poprzez wzrost akceptacji społecznej (komunikacja z ludźmi w różnym wieku, spotykanie nowych przyjaciół, wzrost społecznego wsparcia, uznania i statusu oraz wychodzenie z domu), poprzez uwidocznienia odczucia spełnienia (uczenie się, rozwiązywanie problemów, rywalizacja, rozwój i wygrywanie), poprzez poprawę sprawności umysłowej (bycie w dobrej formie intelektualnej), udowadniając zalety aktywnego wypoczynku przedstawione przez Majora w 2001. Dodatkowo uczestnicy, którzy przeszli na emeryturę argumentowali, że gra w brydża pomogła im dużo lepiej znieść uciążliwości tego okresu przejściowego poprzez wprowadzenie nowej stabilizacji i wypełnienie pustki czasowej związanej z emeryturą.

Podsumowując nasze badania naukowe stwierdzamy, że brydż sportowy ma wielką siłę jako mechanizm obronny dla seniorów podnosząc ich akceptację społeczną, wspomagając sprawność umysłową oraz wprowadzając pozytywne elementy rywalizacji.

 


Słowa kluczowe


aktywny wypoczynek; sport umysłowy; brydż sportowy; wyższa jakość życia; motywacja; seniorzy; osoby starsze; badania naukowe

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Adams K. B., Leibbrandt S., Moon H. (2011), A critical review of the literature on social and leisure activity and wellbeing in later life, „Ageing & Society”, 31(4), p. 683–712, doi:10.1017/S0144686X10001091.

Ashworth R., Punch S., Small, C. (2016), A review of possible interventions into health ageing and cognitive stimulation: Exploring the links between bridge and dementia, Aylesbury: English Bridge Education & Development (EBED).

Bassuk S. S., Glass T. A., Berkman, L. F. (1999), Social disengagement and incydent cognitive decline in community-dwelling elderly persons, „Annals of internal medicine”, 131(3), p. 165–173.

Blace N. P. (2012), Functional ability, participation in activities, and life satisfaction of the older people, Canadian Center of Science and Education, 8(3), p. 75–87.

Blanchflower D. G., Oswald, A. J. (2008), Is well-being U-shaped over the life cycle?, „Social Science & Medicine”, 66(8), p. 1733–1749.

Caillois R. (1961), Man, play, and games, New York: Free Press.

Cohen S. (2004), Social relationships and health, „American Psychologist”, 59(8), p. 676–684, doi:10.1037/0003-066X.59.8.676.

Coleman D., Iso-Ahola, S. E. (1993), Leisure and health: The role of social support and self-determination, „Journal of Leisure Research”, 25(2), p. 111–128.

Coyle J. T. (2003), Use it or lose it—Do effortful mental activities protect against dementia?, „New England Journal of Medicine””, 348(25), p. 2489–2490.

Dergance J. M., Calmbach W. L., Dhanda R., Miles T. P., Hazuda H. P., Mouton C. P. (2003), Barriers to and benefits of leisure time physical activity in the elderly: Differences across cultures, „Journal of the American Geriatrics Society”, 51(6), p. 863–868.

Diamond M. C., Weidner J., Schow P., Grell S., Everett, M. (2001), Mental stimulation increases circulating CD4-positive T lymphocytes: A preliminary study, „Cognitive brain research”, 12(2), p. 329–331.

Diener E. (2006), Guidelines for national indicators of subjective well-being and ill-being, „Journal of Happiness Studies”, 7(4), p. 397–404.

Diener,E., Suh, M. E. (1997), Subjective well-being and age: An international analysis, In: K. W. Schaie, M. P. Lawton (Eds.), Annual Review of Gerontology and Geriatrics (pp. 304–324), New York: Springer.

Elias M. F., Beiser A., Wolf P. A., Au R., White R. F., D’Agostino R. B. (2000), The preclinical phase of Alzheimer disease: A 22-year prospective study of the Framingham Cohort, „Archives of Neurology”, 57(6), p. 808–813.

Fredrickson B. L. (2000), Cultivating positive emotions to optimize health and well-being, „Prevention & Treatment”, 3(1).

Graham E., Punch, S. (2016), Gender Inequalities and the Sociology of Bridge, Paper presented at Centre for Research on Families and Relationships Conference, University of Edinburgh.

Jang Y., Mortimer J. A., Haley W. E., Graves, A. R. B. (2004), The role of social engagement in life satisfaction: Its significance among older individuals with disease and disability, „Journal of Applied Gerontology”, 23(3), p. 266–278.

Juan H. (2009), A study of leisure activities for retired elderly people in Nantou, Unpublished Dissertation, Nan Kai University of Technology, Taiwan.

Jung Y., Li K. J., Janissa N. S., Gladys W. L. C., Lee K. M. (2009), Games for a better life: Effects of playing wiigames on the well-being of seniors in a long-term carefacility, Proceedings of the 6th Australasian Conference on Interactive Entertainment, 5. doi:10.1145/1746050.1746055

Kelly J. (1996), Leisure, Boston: Allyn & Bacon.

Kleiber D., Nimrod, G. (2009), ‘I can’t be very sad’: Constraint and adaptation in the leisure of a ‘learning in retirement’ group, „Leisure Studies”, 28(1), p. 67–83. doi:10.1080/02614360802260820

Major W. F. (2001), The benefits and costs of serious running, World Leisure Journal, 43(2), p. 12–25.

McDonnell D., Punch S., Small C. (2017), Individual wellbeing and bridge: An empirical analysis, Aylesbury: English Bridge Education & Development (EBED).

Naylor E., Penev P. D., Orbeta L., Janssen I., Ortiz R., Coleccia E. F., Zee P. C. (2000), Daily social and physical activity increases slow-wave sleep and daytime neuropsychological performance in the elderly, Sleep, 23(1), p. 1–9.

Newman D. B., Tay L., Diener, E. (2014), Leisure and subjective well-being: A model of psychological mechanisms as mediating factors, „Journal of Happiness Studies”, 15(3), p. 555–578.

Nilsson I., Fisher A. G. (2006), Evaluating leisure activities in the oldest old, „Scandinavian Journal of Occupational Therapy”, 13(1), p. 31–37.

Paillard-Borg S., Wang H. X., Winblad B., Fratiglioni, L. (2009), Pattern of participation in leisure activities among older people in relation to their health conditions and contextual factors: A survey in a Swedish urban area, „Ageing & Society”, 29(5), p. 803–821. doi: https://doi.org/10.1017/s0144686x08008337.

Peel E. (2014), ‘The living death of Alzheimer’s’ versus ‘take a walk to keep dementia at bay’: Representations of dementia in print media and carer discourse, „Sociology of Health and Illness”, 36(6), p. 885–901.

Pressman S., Matthews K. A., Cohen S., Martire L. M., Scheier M., Baum A., Schulz R. (2009), Association of enjoyable leisure activities with psychological and physical well-being, „Psychosomatic Medicine”, 71(7), p. 725–732. doi:https://doi.org/10.1097/psy.0b013e3181ad7978.

Scott D., Godbey G. (1992), An analysis of adult play groups: Social versus serious participation in contract bridge, „Leisure Sciences”, 14(1), p. 47–67. doi: https://doi.org/10.1080/01490409209513156.

Scott D., Godbey, G. (1994), Recreation specialization in the social world of contrach bridge, „Journal of Leisure Research”, 26(3), p. 275–295.

Silverstein M., Parker, M. G. (2002), Leisure activities and quality of life among the oldest old in Sweden, Research on Aging, 24(5), 528–547. doi:10.1177/0164027502245003

Stebbins R. (1992), Amateurs, professionals, and serious leisure, Montreal: McGill-Queen’s University Press.

Stebbins R. A. (2002), Organizational basis of leisure participation: A motivational exploration, State College, Pa.: Venture Publishing.

Stebbins R.A. (2007), Serious Leisure: A Perspective for Our Time, New Brunswick: Transaction.

Verghese J., Wang C., Katz M. J., Sanders A., Lipton R. B. (2009), Leisure activities and risk of vascular cognitive impairment in older adults, „Journal of Geriatric Psychiatry and Neurology”, 22(2), p. 110–118.

Wilson R. S., De Leon C. F. M., Barnes L. L., Schneider J. A., Bienias J. L., Evans D. A., Bennett D. A. (2002), Participation in cognitively stimulating activities and risk of incident Alzheimer disease, „Jama”, 287(6), p. 742–748.

Yarnal C. M., Chick G., Kerstetter D. L. (2008), “I did not have time to play growing up… so this is my play time. It’s the best thing I have ever done for myself ”: What is play to older women?, „Leisure Sciences”, 30(3), p. 235–252.
ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism