Recreational activity of seniors with intellectual disability

Ditta Baczała, Piotr Błajet, Mateusz Szafrański

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2017.010

Abstrakt


Aktywność rekreacyjna seniorów z niepełnosprawnością intelektualną

Artykuł przedstawia problematykę aktywności rekreacyjnej seniorów z niepełnosprawnością intelektualną (NI). Ta grupa społeczna swoją starość spędza m.in. w domu pomocy społecznej (DPS) – polskiej instytucji opiekuńczej. Aktywność rekreacyjna została przez nas zaprezentowana poprzez swoje cechy: rodzaje, formy, funkcje, poziomy i bariery. Aktywność rekreacyjna seniorów z NI jest niebadana, czego dowodem jest uboga literatura na ten temat. Rekreacja – rodzaj dobrowolnej aktywności w czasie wolnym – jest stereotypowo przeznaczona dla osób w normie intelektualnej. Nasze badania pokazały, że badani seniorzy z NI nieprzymuszenie biorą udział w rekreacji, wybierając zazwyczaj rodzaj aktywności ruchowo- fizycznych w celu wypoczynku i zabawy. Ich aktywność rekreacyjna jest na poziomie emocjonalnym i zadaniowym zgodna z teorią J. Nasha.


Słowa kluczowe


rekreacja; aktywność rekreacyjna; niepełnosprawność intelektualna; senior

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Angrosino M. (2010), Badania etnograficzne i obserwacyjne, PWN, Warszawa.

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-5, (2013), American Psychiatric Association.

Fornalik I. (2010), Trzy historie. Trzy oblicza starości i osob z niepełnosprawnością intelektualną, [w:] A. Nowicka (red.), Wybrane problemy osob starszych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Gibbs G. (2011), Analizowanie danych jakościowych, PWN, Warszawa.

Kijak R. (2010), Seks i niepełnosprawność. Doświadczenia seksualne osób z niepełnosprawnością intelektualną, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Kilian M. (2009), Geragogika specjalna w dobie starzenia się społeczeństw, [w:] M. Dycht, L. Marszałek, Dylematy (niepełno)sprawności – rozważania na marginesie studiów kulturowo-społecznych, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa.

Kunicki B. (1984), Społeczne bariery rekreacji fizycznej, AWF, Warszawa.

Nash J. B. (1953), The philosophy of recreation and leisure, William C. Brown Company, Dubuque.

Piekarska J., Piekarski W. (2017), Aktywny senior. Jak zachować sprawność intelektualną w podeszłym wieku?, Difin, Warszawa.

Prawa osob z niepełnosprawnością intelektualną. Dostęp do edukacji i zatrudnienia. Raport, (2005), Open Society Institute, Budapeszt.

Rubacha K. (2008), Metodologia badań nad edukacją, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Szatur-Jaworska B. (2002), Niepełnosprawność w fazie poźnej dojrzałości i starości – sytuacja w Polsce, „Niepełnosprawność i Rehabilitacja”, 2(kwiecień-czerwiec), s. 3–20.

Toczek-Werner S. (2005), Podstawy rekreacji i turystyki, AWF, Wrocław.

Zakrzewska-Manterys E., (2010). Upośledzeni umysłowo. Poza granicami człowieczeństwa, Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Zakrzewska-Manterys E. (2016), Niepełnosprawny jako self-adwokat działający w imieniu i na rzecz innych niepełnosprawnych, [w:] E. Zakrzewska-Manterys, J. Niedbalski (red.) Samodzielni zaradni niezależni. Ludzie niepełnosprawni w systemie polityki, pracy i edukacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Zakrzewska-Manterys E., Niedbalski J. (2016), Pasjonaci, kreatorzy, twórcy. Ludzie niepełnosprawni jako artyści, sportowcy, animatorzy mediów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism