„Nauka i uczenie się zawsze traktowane były przeze mnie priorytetowo…” – osobiste refleksje we wspomnieniach Profesor Alicji Kargulowej

Edyta Zierkiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2016.001

Abstrakt


  Artykuł przedstawia wspomnienia Profesor Alicji Kargulowej, pedagożki, poradoznawczyni, nauczyciela akademickiego, wieloletniej profesor na Uniwersytecie Wrocławskim, na Uniwersytecie Zielonogórskim i w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. W swojej narracji Pani Profesor przywołuje spotkania z Mistrzami i rozważa ich wpływ na swoją karierę zawodową. Głównym wątkiem całej opowieści jest rola nauki i uczenia się w przebiegu całego jej życia. Wyjaśnia też, jak doszło do tego, że zajęła się naukową refleksją nad poradnictwem.


Słowa kluczowe


szkoła; uczenie się; poradnictwo; poradoznawstwo

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brammer L. (1984), Kontakty służące pomaganiu, przeł. J. Mieścicki, M. Żardecka, Studium Pomocy Psychologicznej PTP, Warszawa.

Czerniawska O. (1973), Poradnictwo kulturalno-wychowawcze. Problemy i formy działania, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa.

Czerniawska O. (1977), Poradnictwo jako wzmacnianie środowiska wychowawczego, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa.

Kargulowa A. (red.) (1981), Społeczne i jednostkowe znaczenie poradnictwa. Materiały II Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego, Wyd. UWr., Wrocław.

Kargulowa A. (red.) (1985), Teoretyczne i metodologiczne problemy poradoznawstwa. Materiały III Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego, Wyd. UWr., Wrocław.

Kargulowa A. (red.) (1990), Poradnictwo wobec złożoności problemów człowieka i świata. Materiały V Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego, Wyd. UWr., Wrocław.

Kargulowa A. (red.) (1995), Perspektywy rozwoju teorii i praktyki poradnictwa. Materiały IV Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego, Wyd. UWr., Wrocław.

Kargulowa A. (red.) (1995), Poradnictwo w okresie transformacji kulturowej. Materiały VI Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego, Wyd. UWr., Wrocław.

Kargulowa A. (red.) (1996), Dramaturgia poradnictwa. Materiały VII Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego, Wyd. UWr., Wrocław.

Kargulowa A. (1979), Praca poradni wychowawczo-zawodowej. Model empiryczny i różnicowanie się funkcji, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa.

Kargulowa A. (1980), Poradnictwo wychowawcze w świetle teorii i praktyki, Wyd. UWr., Wrocław.

Kargulowa A. (1986), Poradnictwo jako wiedza i system działań. Wstęp do poradoznawstwa, Wyd. UWr., Wrocław.

Kargulowa A. (1996), Przeciw bezradności. Nurty – opcje – kontrowersje w poradnictwie i poradoznawstwie, Wyd. UWr., Wrocław.

Kargulowa A. (2004), O teorii i praktyce poradnictwa, PWN, Warszawa.

Kargulowa A. (2016), Discourses of counsellogy. Toward an anthropology of counselling, Societas Vistula, Kraków.

Kargulowa A., Jędrzejczak M. (red.) (1980), Rola poradnictwa i doradztwa w optymalizowaniu rozwoju osobowości i podnoszeniu kultury pedagogicznej społeczeństwa.

Materiały I Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego, Wyd. UWr., Wrocław.

Miller R. (1981), Socjalizacja, wychowanie, psychoterapia, PWN, Warszawa.

Pawłowska R. (1986), Poradnictwo pedagogiczne, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

Siarkiewicz E., Wojtasik B. (red.) (2016), Uczenie się – doświadczanie – imersja. Poradnictwo zaangażowane, Wyd. DSW, Wrocław.

Sujak E. (1988), Poradnictwo małżeńskie i rodzinne. Książka dla doradców i duszpasterzy, Księgarnia Św. Jacka, Katowice.
ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism