Orientacje etyczne młodych kobiet w Polsce i Serbii. Badania porównawcze

Mariola Chomczyńska-Rubacha, Krzysztof Rubacha

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2015.015

Abstrakt


Artykuł jest raportem z badań porównawczych nad orientacjami etycznymi kobiet w Polsce i Serbii. Wyróżniamy dwie orientacje etyczne: na sprawiedliwość i troskę. Kontekstem społecznym do porównania jest sytuacja kobiet, ich praw w Polsce i w Serbii. Stawiamy pytanie o różnice w orientach etycznych badanych z Polski i Serbii. Wyniki badań pokazują, że kobiety z Polski uzyskają wyższe średnie orientacji na sprawiedliwość niż badane z Serbii. Jednak ta relacja nie jest prosta.

Słowa kluczowe


orientacje etyczne; prawa kobiet; sprawiedliwość; troska

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Chomczyńska-Rubacha M., Rubacha K., Ethical orientation and sex in teachers with varied educational strategies, “The New Educational Research” 2013, Vol. 33, no 3.

Chomczyńska-Rubacha M., Rubacha K., Ethical orientation of men and women in early, middle and late adulthood, „Edukacja Dorosłych” 2014, nr 1.

Gilligan C. (1998), Remembering Larry, “Journal of Moral Education”, Vol. 27, no. 2.

Gilligan C. (2003), In a different voice. Psychological theory and women’s development, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts and London, England 2003.

Hoffman M. L. (2006), Empatia i rozwój moralny, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Kohlberg, L. (1984), The psychology of moral development, Harper & Row, San Francisco CA.

Rest, J. R., Narvaez, D., Bebeau, M. & Thoma, S. (1999), Postconventional Moral Thinking: A Neo-Kohlbergian Approach, Mahweh, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

Rudan V. (2004), Ucho, gardło, nóż, Drzewo Babel, Warszawa.

Szmurlik A. (2013), http://balkanistyka.org/serbia-sytuacja-kobiet-sie-poprawia-ocenia-komitet-onz/.

Ugrešić D. (1998), Kultura kłamstwa. Eseje antypolityczne, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.

Ugrešić D. (2006), Ministerstwo bólu, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec.
ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism