Kolonializm jako system wychowawczy. Na przykładzie sytuacji Brazylii – ojczyzny Paula Freirego

Hanna Kostyło

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2015.013

Abstrakt


Życie wartościowe jednostek i budowanych przez nie wspólnot to cel, który rozpoznajemy jako pożądany. Czy umiemy do niego wychowywać? Czy w ogóle współcześnie można do niego wychować? Szczególna w tym zakresie jest sytuacja krajów postkolonialnych. Naznaczone kilkusetletnim brzemieniem panowania obcych najeźdźców często, jako społeczeństwa, pozostają wewnętrznie rozbite. Tak jest w przypadku Brazylii, ojczyźnie Paula Freirego. W swojej klasycznej pracy Pedagogy of the Oppressed podejmuje on temat sytuacji społeczeństwa brazylijskiego po zniesieniu kolonializmu w latach 60. ubiegłego wieku. Po przedstawieniu pojęć i tła historycznego oraz społecznego ówczesnej Brazylii skupimy się w tekście na ograniczeniach wbudowanych w – skolonizowanych od pokoleń – Brazylijczyków do tworzenia życia wartościowego swojego osobistego oraz wspólnego. Pokażemy jak kolonialny system wychowawczy pozbawia wartości życie jednostek i wspólnot.

Słowa kluczowe


kolonializm; wychowanie; wartości; Brazylia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Fanon, F. (1985), Wyklęty lud ziemi, PIW, Warszawa.

Freyre, G. (1985), Panowie i niewolnicy, PIW, Warszawa.

Kostyło H., Uniwersalność przesłania „pedagogii uciśnionych” Paula Freire’go, „Rocznik Andragogiczny” 2010.

Kula, M. (1987), Historia Brazylii, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wrocław.
ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism