Model kształcenia przez całe życie w budowaniu potencjału rozwojowego uczelni

Monika Kłos, Małgorzata Burzyńska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2014.034

Abstrakt


Celem artykułu jest podkreślenie roli szkół wyższych w planowaniu i organizowaniu kształcenia przez całe życie, zwłaszcza w perspektywie koncepcji dzielenia się wiedzą, która była testowana podczas realizacji projektu innowacyjnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na wstępie autorki opisują założenia projektu „PI: Nowy model kształcenia przez całe życie w budowaniu potencjału rozwojowego uczelni”, realizowanego przez Wyższą Szkołę Biznesu w Pile. Następnie omawiają przebieg konferencji naukowych dotyczących innowacyjnego modelu kształcenia przez całe życie zorganizowanych w czterech różnych uczelniach.

Słowa kluczowe


kształcenie przez całe życie; dzielenie się wiedzą; coaching; mentoring

Pełny tekst:

PDF


ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism