Pomnikowe dzieła regionalizmu polskiego

Tadeusz Aleksander

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2014.024

Abstrakt


Regionalizm jest ruchem społecznym zmierzającym do podtrzymania i rozwoju osobliwych i najbardziej typowych cech gospodarki i kultury poszczególnych obszarów naszego kraju. Realizuje się on w sferze gospodarczej, kulturowej (zwłaszcza artystycznej), oświatowej i naukowej. W artykule szczególną uwagę poświęcono regionalizmowi w nauce, prezentując badania oraz dzieła, których treścią są zjawiska poszczególnych regionów. Ze względu na objętość, zawartość – a co za tym idzie – i na ważność tych dzieł nazywamy je „pomnikowymi”. Należą do nich: bibliografie regionalne, monografie i encyklopedie regionów i miejscowości, regionalne i lokalne słowniki biograficzne zawierające życiorysy osób zasłużonych, albumy, a także literatura traktująca o lokalnych nekropoliach. Twórcami tych, niejednokrotnie monumentalnych, dzieł są miłośnicy poszczególnych regionów i miejscowości, pasjonaci badań regionalnych, pracujący żmudnie, niekiedy przez wiele lat, w pojedynkę bądź zespołowo. Ich dzieła nie tylko przypomniały i utrwaliły dzieje poszczególnych regionów, miejscowości i żyjących tam ludzi, chroniąc to wszystko od zapomnienia. Te okazałe, niejednokrotnie wielotomowe publikacje to dzisiaj forma utrwalania regionalnej i lokalnej tożsamości ludzi. To także niezgłębione źródło treści kształcących i wychowawczych dla uczącej się młodzieży szkolnej i kształcących się dorosłych.

Słowa kluczowe


regionalizm; bibliografie regionalne; encyklopedie; monografie regionów i miejscowości; lokalne słowniki

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brzezińska A. W., Tuchonowicz M. (red.) (2013), Atlas polskich strojów ludowych. Stroje ludowe jako fenomen kultury, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław.

Fryś-Pietraszkowa E., Iracka A., Pokropek M. (1998), Sztuka Ludowa w Polsce, Wydawnictwo Arkady, Warszawa.

Kaczor S. (2002), O powstaniu i trzech latach działalności Wszechnicy Roztoczańskiej, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom.

Sieraczkiewicz J., Święch J. (1999), Skanseny. Muzea na wolnym powietrzu, Wydawnictwo Bosz s.c., Olszana.

Węglarz S. (1997), Tutejsi i inni. Cz. I. O etnograficznym zróżnicowaniu kultury ludowej, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Łódź.
ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism