Kult ciała a starość. Refleksje psychologiczne

Lidia Anna Wiśniewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2014.019

Abstrakt


Ciało we współczesnym społeczeństwie pełni rolę swoistej waluty, stając się cenionym dobrem. Promowane jest ciało młode – sprawne i zdrowe, stąd większość poszukiwań badawczych dotyczy młodych osób. Z uwagi jednak na starzenie się społeczeństw coraz więcej badaczy podejmuje problem doświadczania własnej cielesności w grupie osób w średnim i starszym wieku. Celem artykułu jest analiza badań poświęconych cielesności w grupie osób starszych i próba odpowiedzi na pytanie, na ile kult ciała dotyczy także tej grupy. Wyniki doniesień są często sprzeczne i trudno jednoznacznie wskazać, na ile zadowolenie z ciała zmienia się na przestrzeni życia, a także na ile zdrowie i sprawność fizyczna stają się ważniejsze niż atrakcyjny wygląd u osób starszych.

Słowa kluczowe


obraz ciała; starzenie się

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Anders R. (2002), Age and obesity, [in:] Ch. G. Fairburn, K. D. Brownell (eds.), Eating disorders and obesity. A comprehensive handbook, The Guilford Press,

New York–London, 449–452.

Bąk-Sosnowska M. (2009), Między ciałem a umysłem. Otyłość i odchudzanie się w ujęciu integracyjnym, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.

Brytek-Matera A. (2008), Obraz ciała – obraz siebie. Wizerunek własnego ciała w ujęciu psychologicznym, Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Brytek-Matera A., Rybicka-Klimczyk A. (2009), Wizerunek ciała w anoreksji i bulimii psychicznej, Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Cialdini R. (2003), Wywieranie wpływu na ludzi: teoria i praktyka, GWP, Gdańsk.

Čabrić M., Pokrywka L. (2010), Piękno ciała, Wydawnictwo PWN, Warszawa.

Davison T. E., McCabe M. P. (2005), “Relationships between men’s and women’s body image and their psychological, social and sexual functioning”, Sex Roles: A Journal of Research, 52 (7–8), 463–475.

Etcoff N. (2002), Przetrwają najpiękniejsi. Wszystko, co nauka mówi o ludzkim pięknie, Wydawnictwo WAB, Warszawa.

Ferraro F. R., Muehlenkamp J. J., Paintner A., Wasson K., Hager T., Hoverson F. (2008),“Aging, Body Image, and Body Shape”, The Journal of General Psychology, 135 (4), s. 379–392.

Głębocka A. (2005), Treści związane z wizerunkiem ciała w przekazach prasowych – na przykładzie miesięczników „Playboy” i „Twój Styl”, [w:] A. Barska, E. Mandal (red.), Tożsamość społeczno-kulturowa płci, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 75–88.

Głębocka A., Kulbat J. (2005), Czym jest wizerunek ciała?, [w:] J. Kulbat, A. Głębocka (red.), Wizerunek ciała. Portret Polek, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 9–28.

Głębocka A. (2009), Niezadowolenie z wyglądu a rozpaczliwa kontrola wagi, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.

Gonzalez C. (2007), “Age-graded Sexualities: The Struggles of Our Ageing Body”, Sexuality & Culture, 11 (4), 31–47.

Grogan S. (2008), Body image: Understanding body dissatisfaction in men, women, and children, Routledge, New York, London.

Hine R. (2011), “In the Margins: The Impact of Sexualised Images on the Mental Health of Ageing Women”, Sex Roles, 65(7/8), 632–646.

Jackson K., Janssen I., Appelhans B., Kazlauskaite R., Karavolos K., Dugan S., Kravitz H. (2014), “Body Image Satisfaction and Depression in Midlife Women: the Study of Women’s Health Across the Nation (SWAN)”, Archives Of Women’s Mental Health, 17(3), 177–187.

Kaschak E. (2001), Nowa psychologia kobiety. Podejście feministyczne, GWP, Gdańsk.

Liechty T., Ribeiro N. F., Sveinson K., Dahlstrom L. (2014), “It’s About What I Can Do With My Body: Body Image and Embodied Experiences of Aging Among Older Canadian Men”, International Journal Of Men’s Health, 13 (1), 3–21.

Liechty T., Yarnal C. M. (2010), “The Role of Body Image in Older Women’s Leisure”, Journal Of Leisure Research, 42 (3), 443–467.

Moore S., Rosenthal D.(2006), Sexuality in adolescence. Current trends, Routledge, New York.

Price, B. (2010). “The older woman’s body image. (Cover story)”, Nursing Older People, 22 (1), 31–37.

Robles D. S. (2009), “Thinness and beauty: when food becomes the enemy”, The International Journal of Research and Review, 2, 16–30.

Rubinstein H. R., Foster J. L. (2013), “I don’t know whether it is to do with age or to do with hormones and whether it is do with a stage in your life: Making sense of menopause and the body”, Journal Of Health Psychology, 18 (2), 292–307.

Schier K. (2009), Piękne brzydactwo. Psychologiczna problematyka obrazu ciała i jego zaburzeń, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Schoemann A. M., Branscombe N. R. (2011), “Looking young for your age: perceptions of anti-aging actions”, European Journal of Social Psychology, 41 (1), 86–95.

Slevin, K. F. (2010), “If I had lots of money… I’d have a body makeover: Managing the Aging Body”, Social Forces, 88 (3), 1003–1020.

Tiggemann M. (2002), Media Influences on Body Image Development, [in:] T. Pruzinsky, T. F. Cash (eds.), Body image. A handbook of theory, research and clinical practice, New York–London, The Guilford Press, 91–98.

Tiggemann M., Slevec J. (2012), Appearance in adulthood, [in:] N. Rumsay, D. Harcourt (eds.), The Oxford Handbook of the Psychology of Appearance, Oxford University Press, Oxford, 142–159.

Villar F., Faba J. (2011), “Draw a Young and an Older Person: Schoolchildren’s Images of Older People”, Educational Gerontology, 38 (12), 827–840.

Witkowski T. (2006), Psychomanipulacje: jak je rozpoznawać i jak sobie z nimi radzić, Biblioteka Moderatora, Taszów.

Wiśniewska L. (2014), Kobiece ciało – kobieca psychika. Ja cielesne a psychospołeczne funkcjonowanie młodych kobiet, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism