Osoba z niepełnosprawnością na drodze aktywizacji zawodowej – wybrane problemy a realia współczesnej rzeczywistości społecznej

Marzenna Zaorska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2014.016

Abstrakt


Wśród osób, których bezrobocie dotyka szczególnie drastycznie znajdują się osoby niepełnosprawne, które z powodu niepełnosprawności, związanych z niepełnosprawnością ograniczonych możliwości funkcjonalnych, jak również pokutujących w mentalności ogólnospołecznej postaw wobec tego zagadnienia (obecnych także wśród potencjalnych pracodawców) stanowią poważny determinant i istotną przeszkodę w zatrudnianiu niepełnosprawnych adekwatnie do uzyskanego przez nich wykształcenia oraz pozyskanych kompetencji zawodowych. W treści artykułu została naświetlona sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy w Polsce z uwzględnieniem województwa warmińsko-mazurskiego; podano również czynniki warunkujące dany stan rzeczy, tkwiące zarówno w kontekstach historyczno-kulturowych, ogólnospołecznych, jak i wynikające bezpośrednio ze stanu niepełnosprawności.

Słowa kluczowe


niepełnosprawność; osoba niepełnosprawna; rehabilitacja; edukacja; rehabilitacja zawodowa; edukacja zawodowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Raport o osobach niepełnosprawnych w Polsce. Kobiety dla Polski. Polska dla kobiet, Biuro Prasowe Kongresu Kobiet, Warszawa 2011.

Wojewódzki program wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2012–2015. Monitoring działań w 2013 roku w obszarze: bezrobotne osoby niepełnosprawne, Wojewódzki Urząd Pracy, Olsztyn 2013.
ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism