Idę na studia! – łatwo powiedzieć… Badania narracyjne studentek rozpoczynających studia w okresie średniej dorosłości

Monika Gromadzka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2014.014

Abstrakt


Artykuł dotyczy aktywności edukacyjnej kobiet rozpoczynających studia w okresie średniej dorosłości. Autorka prezentuje wyniki badań biograficznych i stara się udzielić odpowiedzi na pytania: Dlaczego dojrzałe kobiety zdecydowały się na studia? Jakie pobudki nimi kierowały? Autorka prezentuje również klasyfikację czynników, które mogą wpływać na podejmowanie decyzji przez osoby rozważające rozpoczęcie studiów w okresie średniej dorosłości.

Słowa kluczowe


edukacja dorosłych; dojrzali studenci; motywacja; bariery edukacyjne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aleksander T. (2006), Motywy kontynuowania nauki na studiach zaocznych, [w:] T. Aleksander (red.), Teoretyczne i praktyczne aspekty edukacji kulturalnej oraz oświaty dorosłych, Kraków.

Brzezińska A. I., Wiliński P. (1995), Psychologiczne uwarunkowania wspomagania rozwoju człowieka, „Nowiny Psychologiczne”, nr 1.

Erikson E. H. (2002), Dopełniony cykl życia, Rebis, Poznań.

Góralska R. (2003), Studenci uniwersytetu końca XX wieku, Toruń.

Holton III E. F., Knowles M. S. (2009), Swanson R. A., Edukacja dorosłych. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Malewski M. (1998), Teorie andragogiczne. Metodologia teoretyczności dyscypliny naukowej, Wrocław.

Opiłowska M. (2009), Współcześni studenci jako stratedzy własnej kariery zawodowej (w świetle teorii gier i kredencjalizmu), „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” nr 4 (48)/2009, s. 107–126.

Solarczyk-Ambrozik E. (2009), Kształcenie ustawiczne w perspektywie globalnej i lokalnej. Między wymogami rynku a indywidualnymi strategiami edukacyjnymi, Poznań.

Urbańczyk F. (1977), Wybrane problemy liceów dla pracujących, Warszawa.

Główny Urząd statystyczny, Raport Kształcenie Dorosłych 2011, http://www.stat. gov.pl/gus/5840_5759_PLK_HTML.htm (dostęp: 10.06.2013).








ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism