Zdrowie – społeczeństwo – edukacja. Koncepcje Ericha Fromma i Theodore’a Bramelda

Hanna Kostyło

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2014.011

Abstrakt


Celem artykułu jest pokazanie wpływu procesów kulturowych na stan zdrowia społeczeństwa. Tekst zawiera przegląd definicji zdrowia, ujawniając ich rosnącą złożoność, wynikającą z włączania do nich coraz większej liczby czynników pozacielesnych. Na podstawie analiz przeprowadzonych przez Ericha Fromma i Theodore’a Bramelda przedstawiona jest diagnoza stanu zdrowia współczesnego rozwiniętego społeczeństwa zachodniego. Podsumowaniem całości jest kilka postulatów pod adresem edukacji. Edukacja, aby mogła wspierać harmonijne funkcjonowanie społeczeństwa, musi mieć wpływ na kształtowanie standardów zdrowotnych obowiązujących w tymże społeczeństwie.

Słowa kluczowe


zdrowie; społeczeństwo; edukacja; Fromm, Brameld

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


AFMC Primer on Population Health. A virtual textbook on Public Health concepts for clinicians, http://phprimer.afmc.ca/inner/primer_contents (dostęp: 25.01.2015).

Brameld T. (1971), Patterns of Educational Philosophy: A Democratic Interpretation, New York.

Fromm E. (2012), Zdrowe społeczeństwo, Kraków.

Health promotion: a discussion document on the concept and principles summary report of the Working Group on Concept and Principles of Health Promotion, Copenhagen, 9–13 July 1984. http://apps.who.int/iris/handle/10665/107835#sthash.zd9L07Lx.dpuf (dostęp: 20.01.2015).

Heszen I. (2008), Zasoby duchowe człowieka a zdrowie somatyczne, [w:] J. Brzeziński, L. Cierpiałkowska (red.), Zdrowie i choroba. Problemy teorii, diagnozy i praktyki, Gdańsk.

Heszen I., Sęk H. (2007), Psychologia zdrowia, Warszawa.

Stokes J., Noren J., Shindell S. (1982), Definition of terms and concepts applicable to clinical preventive medicine, “Journal of Community Health”, vol. 8, no 1, p. 33–41.

Zielińska-Kostyło H. (2005), Rekonstrukcjonistyczne koncepcje zmiany społecznej poprzez edukację. Antropologia pedagogiczna T. Bramelda, Toruń.
ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism