O kondycji refleksji andragogicznej w świetle 20 tomów „Rocznika Andragogicznego”

Hanna Solarczyk-Szwec

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2014.003

Abstrakt


Celem artykułu jest ocena kondycji refleksji andragogicznej w świetle 20 tomów „Rocznika Andragogicznego” obejmujących lata 1994–2014. Do analizy wykorzystano koncepcję zmiany rozwojowej, odnosząc się do trzech kryteriów: czynników zmiany, mechanizmu zmiany i efektu zmiany. Na tym tle dokonano oceny kondycji czasopisma, by sformułować wyzwania związane z jego przyszłością.

Słowa kluczowe


refleksja andragogiczna w Polsce; „Rocznik Andragogiczny”; czynniki; zmiany w teorii i praktyce edukacji dorosłych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Kargulowa A. (2013), O potrzebie badań poradoznawczych. Ku antropologii poradnictwa, „Studia Poradoznawcze”, s. 85–105.

Malewski M. (2010), Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice, Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław.

Nizińska A. (2012), Uspołecznianie studentów – uspołecznianie uniwersytetów. Szkoły wyższe jako instytucjonalne środowiska edukacyjne, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, nr 4, s. 115–126.

Sapia-Drewniak E. (2014), „Oświata Dorosłych” (1957–1990) jako źródło do dziejów edukacji dorosłych, Opole.

Solarczyk H. (2008), Andragogika w Niemczech. Warunki rozwoju dyscypliny pedagogicznej, Wydawnictwo UMK, Toruń.

Solarczyk H. (2005), 10 lat „Rocznika Andragogicznego”, w: „Rocznik Andragogiczny” 2004, Warszawa–Toruń, s. 33–35.

Solarczyk-Szwec H. (2015), Profesor Olgi Czerniawskiej publikacje w „Edukacji Dorosłych” i „Roczniku Andragogicznym”. Przyczynek do analizy dorobku naukowego, w: E. Woźnicka (red.), Oświata dorosłych – wyzwania i inspiracje, Wydawnictwo Akademii Humanistycznej, Łódź.
ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism