Idee Jana Amosa Komeńskiego jako inspiracja dla andragogów

Jiří Pavlů

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2013.018

Abstrakt


Treść artykułu skupia się na prezentacji osoby i dorobku naukowego Jana Amosa Komeńskiego w ujęciu czeskich badaczy jego spuścizny. Autor omawia najważniejsze idee, poglądy i dzieła wspomnianego pedagoga udowadniając aktualność ich treści. Autor zachęca do regularnego czytania jego dzieł i studiowania zawartych tam myśli, celem znajdowania w nich inspiracji dla pracy współczesnych andragogów i pedagogów.


Słowa kluczowe


Jan Amos Komeński; idee pedagogiczne Jana Amosa Komeńskiego

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bečková M. (1983), Jan Amos Komenský a Polsko, „Studie ČSAV“ č. 5, Academia, Praha.

Beneš M. (2001), Andragogika – filozofie – věda, Eurolex Bohemia, Praha.

Butta T. (2007), Náprava a její překážky v pojetí bratrského biskupa J. A. Komenského (Slovo na Růžovém paloučku u Litomyšle). Vlastní archiv, Litomyšl.

Butta T. (2012), Modlitby za církev a při jiných příležitostech, Praha.

Comenius J. A. (1872), Didaktika, [w:] J. A. Komenského „Vybrané spisy”, svazek II, nakladatelství kněhkupectví I. L. Kober (2 vydání), Praha.

Komenský J. (1946), Didaktika analytická, Praha.

Komenský J. A. (1966), De rerum humanarum emendatione cosultatio catholica, t. 1–2, Praha.

Komenský J. A. (1992), Obecná porada o nápravě věcí lidských, III. svazek. Nakladatelství Svoboda, Praha.

Kožík F., Pešková J. (1991), Všichni na jednom jevišti světa. Nakladatelství Svoboda, Praha.

Kumpera J. (2004), Učitel národů Komenský – průkopník celoživotního vzdělávání – rukopis pro časopis „Chowanna“, Plzeň.

Palán Z. (2002), Lidské zdroje – výkladový slovník, Academia, Praha.

Pavlů J. (2005), Filozofie – výchova a vzdělání. J. A. Komenský a jeho vztah a zájem o dospělého člověka, [w:] A. Stopińska-Pająk (red.), Między przeszłością a przyszłością edukacji dorosłych, „Chowanna“, t. 2 (25).

Pešková J. (2002), Filozofie výchovy – hledání předpokladů výchovného působení, [w:] Beneš M. et al. (2002), Idea vzdělávání v dnešní společnosti. Eurolex Bohemia, Praha.
ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism