W 90. rocznicę urodzin – Profesor Halina Szwarc – twórczyni uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce

Józef Półturzycki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2013.016

Abstrakt


W artykule przypomniano sylwetkę Profesor Haliny Szwarc (1923–2002) – twórczyni uniwersytetu trzeciego wieku w Polsce. W tekście przedstawiono liczne szczegóły z jej biografii. Zademonstrowano jej heroiczną działalność konspiracyjną, której podjęła się już w 1939 roku, w wieku zaledwie 16 lat. Przedstawiono życie Profesor Szwarc w okresie powojennym, koncentrując się przede wszystkim na zobrazowaniu rozwoju jej kariery naukowej i zawodowej, ale nie pomijając wątków osobistych. Dużo uwagi poświęcono ukazaniu wysiłków Profesor Szwarc włożonych przez nią w powołanie do życia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Warszawie, któremu nadała bogate cele i zadania oraz formy działalności. Artykuł kończy się apelem do współczesnych przedstawicieli świata nauki o trwałą pamięć i uznanie dla Profesor Szwarc oraz stawianie jej za wzór.


Słowa kluczowe


Halina Szwarc; II wojna światowa; Polska; uniwersytet trzeciego wieku

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bielowska K. (red.) (2005), XXX lat działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Haliny Szwarc w Warszawie, Warszawa.

Bielowska K. (2009), Profesor Halina Szwarc, w: 35 lat by dodawać życia do lat a nie lat do życia, Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Haliny Szwarc w Warszawie, Warszawa, s. 7–15.

Konieczna–Woźniak R. (2001), Uniwersytety trzeciego wieku w Polsce, Poznań.

Szwarc H. (2008), Wspomnienia z pracy w wywiadzie antyhitlerowskim AWA-AK, Warszawa.
ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism