Poczucie skuteczności wychowawczej kandydatów na nauczycieli w Polsce i Słowacji

Krzysztof Rubacha, Mariana Sirotová

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2013.005

Abstrakt


Artykuł jest raportem z badań nad różnicami w poczuciu skuteczności wychowawczej pomiędzy studentami studiów nauczycielskich w Polsce i Słowacji. Tym co różni obie grupy jest system kształcenia nauczycieli. Na Słowacji jest bardziej zaawansowany, niż w Polsce. Jednak badanie pokazało, że polscy studenci mają wyższe poczucie skuteczności wychowawczej niż słowaccy.


Słowa kluczowe


poczucie skuteczności wychowawczej; system kształcenia nauczycieli; uniwersyteckie studia nauczycielskie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bandura A. (1994), Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change, in: R.F. Baumeister (ed.), The self in Social Psychology, Ann Arbor Press.

Bussey K., Bandura A. (1999), Social cognitive theory of gender development and differentation, “Psychological Review”, No. 4.

Chomczyńska-Rubacha M., Rubacha K. (2013), Test Poczucia Skuteczności. Opracowanie teoretyczne i psychometryczne Pracowni Narzędzi Badawczych Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, „Przegląd Badań Edukacyjnych”, nr 16(1).

Chomczyńska-Rubacha M., Rubacha K. (2007), Płeć kulturowa nauczycieli. Funkcjonowanie

w roli zawodowej, Impuls, Kraków.

Michel W., Schoda Y., Peake P. (1988), The Nature Adolescent Competencies Predicted

by Preschool Delay of Gratification, “Journal of Personality and Social Psychology”, No. 54.

Pervin L. A, John O. P. (2002), Osobowość. Teoria i badania, Kraków, Wyd. UJ.
ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism