Wykształcenie a konkurencyjność na rynku pracy. Odniesienia na przykładzie aktywności edukacyjnej studentów pedagogiki KA im. A. Frycza Modrzewskiego w Krakowie i PWSZ im. Witelona w Legnicy

Anna Kowal-Orczykowska, Anna Pabiańczyk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2013.004

Abstrakt


Zmienność współczesnego, postmodernistycznego świata jest przyczyną wielu trudności doświadczanych przez dzisiejszych dorosłych studentów. Artykuł jest próbą przyjrzenia się ich aktywności edukacyjnej na przykładzie dorosłych studentów pedagogiki dwóch wyższych uczelni. Jest to próba zidentyfikowania ich oczekiwań dotyczących kariery i ogólnego rozumienia sytuacji pedagoga na współczesnym rynku pracy. Wreszcie wskazania działań podejmowanych przez nich celem podniesienia własnej konkurencyjności.


Słowa kluczowe


edukacja dorosłych; konkurencja; rynek; ponowoczesność

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bauman Z. (wydanie specjalne), Wieczność w opałach, czyli o wyzwaniach pedagogicznych płynnej nowoczesności, „Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja”, Numer specjalny, s. 21.

Chmielecka E., Marciniak Z., Kraśniewski A. (2010), Krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego [w:] Autonomia programowa uczelni. Projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: „Krajowe ramy kwalifikacji w szkolnictwie wyższym jako narzędzie poprawy jakości kształcenia”, Warszawa.

Dąbrowska A. (2002), Edukacja a rynek pracy [w:] Zbierzchowska A. (red.), Kształcenie

ustawiczne w warunkach globalizacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego, Warszawa.

Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (ERK), (2009), Wspólnoty Europejskie, s. 6.

Klus-Stańska D. (2005), Nowicka M., Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej, Warszawa

, s. 227.

Kraśniewski A. (2009), Proces boloński: to już 10 lat, Warszawa, s. 87.

Kwieciński Z. (2002), Wykluczanie, Toruń, s. 19–22.

Malewski M. (2002), Edukacja dorosłych w pojęciowym zgiełku. Próba rekonstrukcji zmieniającej się racjonalności andragogiki [w:] Edukacja dorosłych w erze globalizmu, Wesołowska A. (red.), Płock, s. 187.

Piskorz Z. (2002), Psychologia przedsiębiorczości – sylwetka psychologiczna przedsiębiorcy,

[w:] Wolański M.S. (red.), Studia z nauk społecznych, Polkowice, s. 22.

Salovey P. (Maj 2002), Inteligentnie o emocjach [w:] „Charaktery”, s. 48.

Senge P.M. (2002), Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Kraków,

s. 147.

Z. Wołk Z. (2005), Świat jako market. Edukacja, praca, doradzanie w neoliberalnej rzeczywistości

[w:] Kargulowa A., S. Kwiatkowski S., T. Szkudlarek T. (red.), Rynek i kultura neoliberalna a edukacja, Kraków, s. 81.
ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism