Wydawca

Wydawca

Rocznik Andragogiczny w latach 2019-2020 było beneficjentem programu MNiSW "Wsparcie dla czasopism naukowych".Partnerzy platformy czasopism