Historia czasopisma

Rocznik Andragogiczny został powołany jako organ wydawniczy Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego w 1994 r. Pierwszym redaktorem naczelnym Rocznika Andragogicznego był prof. dr hab. Józef Półturzycki, który przekazał tę funkcję w 2013 r. dr hab. Hannie Solarczyk-Szwec, prof. UMK.

Pierwszy tom Rocznika Andragogicznego (1994 r.)  został wydrukowany przez Uniwersytet w Bielefeld w ramach współpracy z Niemieckim Towarzystwem Akademickiej Edukacji Dorosłych i Kształcenia Zdalnego (DGWF, wcześniej AUE). W latach 1995-1998 Rocznik był drukowany w Wydawnictwie Adama Marszałka w Toruniu, następnie w Instytucie Technologii i Eksploatacji w Radomiu. Wsparcie finansowe na cele wydawnicze Rocznik Andragogiczny otrzymywał od Niemieckiego Towarzystwa Uniwersytetów Powszechnych Przedstawicielstwo w Polsce w latach 1995-2006 i Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku w latach 2007-2012. Od 2012 r. koszty wydawnicze pokrywa Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Merytoryczne przygotowanie Rocznika Andragogicznego było do 2012 r. synergią sił i środków Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu. Od 2013 r. zarządzanie pismem przejął Wydział Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu (aktualnie - Instytut Nauk Pedagogicznych na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych).Partnerzy platformy czasopism