Human capital and recruitment processes for the position of a trainer in Poland

Paweł Kalinowski, Marcin Kasprowicz, Katarzyna Kalinowska, Monika Nowakowska, Damian Jerszyński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/QS.2021.006

Abstract


A high sports score is composed of many factors that determine the final result. It is difficult to state clearly which of them are the most important ones. However, it can be said that a right human material is necessary for success in sport. At the same time players with specific predispositions and highly qualified trainers, who together with their mentees aim at a specific goal to a certain degree, are needed. Researchers have already dealt with the designation of the most important predictors of sporting success in the last century. The process of determining the gradation of factors is extremely difficult and complicated. Nevertheless, it is the player's relationship with the coach that seems to be one of the most important aspects in the training process. Hence, the purpose of the work is to try to describe recruitment processes for the position of a trainer in Poland. Referring to the hypotheses and research questions, the authors showed some premises that might affect the selection of trainers in sport. Moreover, they might have some impact on the position of Polish sports disciplines in world rankings.

Full Text:

PDF

References


Czerwiński, J., Jastrzębski, Z. (2006). Proces szkolenia w zespołowych grach sportowych: teoria i praktyka. Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu Gdańsk.

Godlewski, P. (2006) Sport w Polsce na tle politycznej rzeczywistości lat 1944-1956. AWF Poznań. Monografie nr. 367 ISBN 83- 88923-73-0.

Gołaszewski, J. (2003) Piłka nożna. Skrypty Nr. 121.Akademia Wychowania Fizycznego Poznań.

Herzig, M. (2004) „Trener”.

Kalinowski, P., Kulicka, K., Pietranis, D., Nowakowska, M., Pietrzak, M., Wieczorek, A. (2019). Organizational structure of the German club Berliner TSC Journal of Education, Health and Sport, 9 (1) , 317-325.

Kalinowski, P., Chorążyk, M. (2017) Europejska jakość szkolenia sportowego w piłce nożnej. Trener, 5 , 20-23.

Kalinowski, P., Kulicka, K., Bartkowiak, S., Bezler, A. (2017) Praca trenera w Polsce i w Niemczech - kwalifikacje, kompetencje czy szczęście i polecenia? [in:] J. Nyćkowiak, J. Leśny (red) Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Aktywność fizyczna Wydawnictwo Młodzi Naukowcy, Poznań , 25-30.

Kalinowski, P., Kalinowski, S. (2018) Co z tą piłką ? Asystent Trenera, 22, 34-37.

Kalinowski, P. (2019) Czy piłka nożna stała się sportem dla wybranych ? Trener, 4 (147), 40-43.

Krawczyk, Z. (2000) Przemiany kultury fizycznej w Europie środkowo-wschodniej [W:] Sport na przełomie tysiącleci: szanse i nadzieje, cz. III: Społeczno-polityczne uwarunkowania sportu. Warszawa.

Kurzawski, K., Miszkiewicz, A. (1997) Praca trenera. Trening, 3, 69-86.

Lachowicz, L. (1974) Znaczenie wybranych czynników dla podnoszenia efektywności pracy trenera, Sport Wyczynowy 1, 27-35.

Martens, R. (2009). Jak być skutecznym trenerem. Centralny Ośrodek Sportu.

Naglak, Z. (2001) Teoria zespołowej gry sportowej. Kształcenie gracza. AWF Wrocław ISBN 83 – 8738962 – 5.

Poczwardowski, A. (2000) Reakcje pomiędzy trenerem i zawodnikiem. Jak je doskonalić? Sport Wyczynowy, 3-4, 23-31.

Stosik, A., Morawski, M. (2009) Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacjach sportowych. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. ISBN: 978-83-89156-91-4.

Welch, J., Welch, S. (2005) Winning znaczy zwyciężać. Wyd. Studio Emka, Warszawa – zawodnik – psycholog. Sport Wyczynowy, 7 – 8/ 475 - 476, 13 -19.

Żukowski, R. (1994) Trener jako centralne ogniwo kierowania treningiem. Trening, 1, 285-294.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

e-ISSN: 2450-3118
Numer DOI: 10.12775/QS
ICV 2019: 100.00

logo 
 
  
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Name of action: "Preparing for publication papers in English in 8 issues of the journal Quality in Sport in 2019-2020: Vol. 5, No. 1-4 (2019), Vol. 6, No. 1-4 (2020)".

Partnerzy platformy czasopism