Starting and running speed on the example of football clubs from Berlin

Paweł Kalinowski, Damian Jerszyński, Monika Nowakowska, Dariusz Pietranis

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/QS.2020.012

Abstract


Currently, football is one of the most popular disciplines in the world. In the country of four-time World Champions, it is the most popular sport in which millions of fans and players are engaged. The German Bundesliga belongs to the Top 4 football leagues in Europe. Constant development of the discipline improves the training process. Shaping and developing selected motor skills seems to be necessary in modern training. In previous studies, many researchers emphasize the importance of motion speed in football. Nevertheless, the research conducted on a group of players of one German team in the 2017/2018 season raised some doubts.

               Therefore, the study attempts to expand research and determine the relationship between start speed and running speed and the effectiveness of football games of German teams.

              The research subject was 83 footballers from German clubs Berliner TSC and BSC Eintracht Südring Berlin. The results of studies carried out in Berlin in the 2017/2018 and 2018/2019 seasons were analyzed. The take-off speed in 5 m race, 20 m run speed was measured, and the players' effectiveness during the game was modified using the competent referee method. The test results were statistically processed in the Statistica 13.3 program. Descriptive statistics (X), minimum (min), maximum (max) and standard deviations (SD) statistics were performed and a correlation coefficient was determined.

              In studies on an increased research group, no significant statistical relationship was found between motion speed and the effectiveness of German players' game.

Keywords


training; football; speed

Full Text:

PDF

References


Andrzejewski, M., Chmura, J., Pluta, B., Strzelczyk, R., Kasprzak, A. (2011). Analysis of sprinting activities of professional soccer players. Journal of Strength and Conditioning Research, Vol. 25, No. 6; 1695-1702.

Bangsbo, J. (1999). Sprawność fizyczna piłkarza (The players physical fitness). Centralny Ośrodek Sportu. Warszawa.

Brzeziński, J. (2010). Metodologia badań psychologicznych.(Methodology of psychological research) Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Brzeziński, J. (eds.), (2005). Trafność i rzetelność testów psychologicznych (Accuracy reliability of psychological tests), Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Chmura, J. (1997). Bioenergetyka wysiłku piłkarza podczas meczu (Bioeneretics of the players effort during the match). Sport Wyczynowy, Nr 11-12, 17-23.

Chmura, J. (1993). Kształtowanie wytrzymałości szybkościowej piłkarzy (Shaping the speed resistance of footballers). Sport Wyczynowy, 7-8, 32 – 39.

Ekblom, B. (1986). Applied physiology of soccer. Sports Medicine, 3, 50-60.

Gargula, L., Bujas, P., Witkowski, Z. (2009). Poziom wybranych motorycznych zdolności kondycyjnych u wysokokwalifikowanych młodych piłkarzy nożnych (The level of selected motor fitness abilities in highly qualified young fotballers). [In:] A. Stuła [eds.] Teoretyczne i praktyczne aspekty nowoczesnej gry w piłkę nożną (Theoretical and practical aspects of modern football) (125 - 139). Opole. Politechnika Opolska.

Jaskólski, A. (2006). Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego z zarysem fizjologii człowieka (Fundamentals of physical effort physiology with an outline of human physiology). AWF Wrocław.

Kalinowski, P., Kalinowski, S., Jerszyński, D., Nowakowska, M., Konarski, J., Pietranis, D. (2019). The determinants of footballers' effectiveness in a German club. Quality in Sport 3 (5); 34-42, http://dx.doi.org/10.12775/QS.2019.015.

Konarski, J., Strzelczyk, R. (2012). Zmienność profili wytrenowania motorycznego zawodników hokeja na trawie na wybranych etapach szkolenia (Variability of motor training profiles of field hockey players at selected stages of training). Strzelczyk, R., Karpowicz, K. [eds.]: Etapizacja procesu szkolenia sportowego. Teoria i rzeczywistość (Staging of the sport training proces. Theory and Reality) (145 – 162). Monografie no 407 AWF Poznań.

Kozłowski, S., Nazar, K. (1999). Wprowadzenie do fizjologii klinicznej (Introduction to clinical physiology) PZWL, Warszawa.

Nosal, J. (2003). Ekonomiczność działania w ataku podczas gry w piłkę nożną (The costeffectiveness of attacking while playing football) [In] Dembiński J., Naglak Z. (eds.) Sprawność działania zawodników w grach zespołowych (The efficiency of players in team games). Monografia No 1. Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe Gier Sportowych. Wrocław, 63–71

Panfil, R. (2006). Prakseologia gier sportowych (Praxeology of sports games), Studia i Monografie no 82, AWF Wrocław.

Reilly, T. (2007). The science of training – soccer. Routledge, Taylor & Francis Group, London, New York.

Reilly, T., Williams, M., Richardson, D. (2003). Identifying talented players [In:] T. Reilly, M. Williams, (eds.) Science and Soccer, Routledge. Taylor&Francis Group, London and New York.

Skiner, J., Mclellan, T. (1980). The transition from aerobic to anaerobic metabolism. Reserarch Quartely Vol. 51(1), 234 – 248.

Staniak, Z., Buśko, K., Sitkowski, D., Domaradzki, D., Nosarzewski, J., Karpiłowski, B. (2005). Zmiany parametrów siłowo-szybkościowych kończyn dolnych u piłkarzy nożnych pod wpływem treningu w okresie przygotowawczym (Changes in strength and speed parameters of lower limbs in footballers under the influence of training during the preparatory period). [In:] A. Kuder, K. Perkowski, D. Śledziewski (eds.) Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej – diagnostyka (Directions for improving training and sports combat – diagnostics). T 2, 118 – 121. AWF Warszawa.

Strzelczyk, R., Konarski, J., Janowski, J., Karpowicz, K., Witczak, K. (2003). Charakterystyka zmian ukierunkowanej sprawności fizycznej hokeistów na trawie w przygotowaniu do Mistrzostw Europy 99 w Padwie (Characterics of changes in directed physical fitness of field hockey players in preparation for the European Championchips 99 in Padua) [In:] R. Strzelczyk, K. Karpowicz (eds.) Wychowanie fizyczne i sport w badaniach naukowych (Physical education and sport in scientific research) AWF Poznań, 347 – 351.

Strzelczyk, R., Wachowski, E., Wylegalski, St., (1996). Monitoring of training with regard to energetic abilities of football players, 84. IV Int’l Conference Sport Kinetics, Prague, Czech Republic.

Śledzewski, D., Kuder, A., Hubner-Woźniak, E. (2005). Kompleksowa kontrola potencjału motorycznego profesjonalnych piłkarzy nożnych (Comprehensive control of the motor potential of professional footballers). [In: ] A. Kuder, K. Perkowski, D. Śledziewski (eds.) Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej – diagnostyka (Directions for improving training and sports combat – diagnostics). T 2, 69 – 73. AWF Warszawa.

Śledziewski, D., Socha, K., Kuder, A. (2012). Szkolenie uzdolnionych piłkarzy nożnych w w Polsce – stan aktualny, kierunki zmian systemu szkolenia (Training talented footballers in Poland – current status, directions of training system changes) [In:] A. Kuder, K. Perkowski, D. Śledziewski (eds.) Proces doskonalenia treningu i walki sportowej, PTNKF, Warszawa, IX, 13-26.

Tyc, Z., Śledzewski, D., Gryko, K. (2016). Zmiany szybkości lokomocyjnej 11-12 letnich chłopców trenujących piłkę nożną w KS SEMP Ursynów (Changes in the locomotion speed of 11-12 year old boys training football in KS SEMP Ursynow). Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku: 1 (15); 57-67.

Verheijen, R. (1997). Handbuch Fussball Kondition. BFP Versand, Leer, Amsterdam.

Wachowski, E., Strzelczyk, R., Dylewski, T., Wylegalski, S., (1995). Wytrzymałość szybkościowa w piłce nożnej (Speed endurance in football). Trening, Nr 2, 33-46.

Zieliński, A., Śledziewski, D. (2006). Selekcja do gry w piłkę nożną – naukowe podstawy zagadnienia (Selection for football – the scientific basis of the Issue) [In:] A. Kuder, K. Perkowski, D. Śledziewski (eds.) Proces doskonalenia treningu i walki sportowej (The proces of improving training and sports games): III; 38-43. 3.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

e-ISSN: 2450-3118
Numer DOI: 10.12775/QS

logo 
 
  
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Name of action: "Preparing for publication papers in English in 8 issues of the journal Quality in Sport in 2019-2020: Vol. 5, No. 1-4 (2019), Vol. 6, No. 1-4 (2020)".

Partnerzy platformy czasopism