Impact of physical activity on the human body - the physiological basis of physical activity

Katarzyna Żołądkiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/QS.2019.010

Abstrakt


Physical activity, recreational sports as well as competitive sports effect the human body and cause uprising a physiological reaction of a body system. Changes that occur activity are mainly connected to the body homeostasis restoration. Observation of physiological reaction of body are very important tool that allows to analyze the preparation of the human body for carrying out activities. The large number of physiological changes have a short-term nature, but on the other hand some of them will last for a longer time effecting body’s functioning.

The aim of this work was to show the basic physiological reactions of a human body as a easy tool for physical activity observation. Understanding of such reactions can be a useful tool in recreation and physical training.


Słowa kluczowe


physical activity; physiology; VO2max; hormonal balance

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Czyżewska E. (2010). Układ krążenia. [W:] Fizjologiczne Podstawy wysiłku fizycznego. Pod red. J. Górskiego. Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa.

Górski J. (2010). Fizjologia Człowieka. Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa.

Górski J. i wsp. (2001). Fizjologiczne Podstawy wysiłku fizycznego. Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa.

Hubner-Woźniak E., Lutosławska G. (2000). Podstawy Biochemii Wysiłku Fizycznego. Centralny Ośrodek Sportu, Warszawa.

Marecki A. (2004). Anatomia Funkcjonalna w Zakresie Studiów Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii. AWF im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu.

Sozański H. (1999). Podstawy Teorii Treningu Sportowego. Centralny Ośrodek Sportu. Warszawa.

Spodaryk K. (2001). Fizjologia Krwi. [W:] Fizjologiczne Podstawy wysiłku fizycznego. Pod red. J. Górskiego. Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa.

Traczyk W., Trzebski A. (2007). Fizjologia Człowieka z Elementami Fizjologii Stosowanej i Klinicznej. Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa.

Żołądź A. (2001). Wydolność fizyczna człowieka. [W:] Fizjologiczne Podstawy wysiłku fizycznego. Pod red. J. Górskiego. Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Zgodnie z Rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (w szczególności art. 12 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 pkt 2), czasopismo Quality in Sport ewaluowane jest punktacją w wysokości 5 punktów.

e-ISSN: 2450-3118
Numer DOI: 10.12775/QS

logo 
 
 
 
Zadanie finansowane w ramach umowy 916/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Nazwa zadania: "Przygotowanie artykułów w języku angielskim do ośmiu numerów czasopisma Quality in Sport w latach 2019-2020 vol 5, no-1-4 (2019), vol 6 no 1-4 (2020)".

Partnerzy platformy czasopism