The assessment of functional fitness and risk of falls in people aged 70 and older

Jagoda Młyńczyk, Mariusz Machniak, Marta Podhorecka, Małgorzata Paprocka-Borowicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/QS.2019.008

Abstract


Introduction. One of the key elements of successful aging is to maintain autonomy and independence in daily activities and performance.

Aim. The aim of this dissertation is to evaluate the functional capacity of elders. Due to the growing proportion of elderly people in the society, the next objective of the research was to assess the risk of falls in people over 70 years of age.

Material and methods. The study included 72 people with an average age of 78.74 years +/- 6.50 years, including 44 women and 28 men. The inclusion criteria for the study group was completing 70 years of age and the result above 23 points obtained in the MMSE test (The Mini Mental State Examination). To evaluate balance, a few tests such as Berg Balance Scale, “get up and go” test, Tinetti Test, and Senior Fitness Test were used. In addition, I used Barthel scale to assess functional capacity. The assessment of the balance was based on the Tinetti test and Berg scale. These tests also assess the seniors’ exposure on downs.

Results. The results reflect the occurrence of deficits during gait and in the process to maintain balance. For 72 subjects in the test Tinetti only 17 participants showed minor threat of falling, and in 24, risk was five times higher than in others. Test ‘get up and go’, showed that the increased risk of falls in the study group concerns 28 people, while a high risk of 20 respondents.

Conclusions. The dependence between the risk of falls and reduced functional efficiency points to the need of implementing exercises in geriatric care that could improve the efficiency and the body balance.

Keywords


risk assessment; geriatric assessment; falls; older people

Full Text:

PDF

References


Błędowski P. Starzenie się jako problem społeczny. Perspektywy demograficznego starzenia się ludności Polski do roku 2035. W: M. Mossakowska, A. Więcek, P. Błędowski. Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce. Poznań: Termedia Wydawnictwa Medyczne; 2012: 11–23 (in Polish).

Szukalski P., Oliwińska I., Bojanowska E., Szweda-Lewandowska Z.: To idzie starość – polityka społeczna a przygotowanie do starzenia się ludności Polski. Praca naukowo-badawcza przygotowana przez zespół ekspertów Fundacji Instytut Spraw Publicznych na zlecenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Warszawa 2008: 8 – 30 (in Polish).

Robertson R. Zmniejszenie masy ciała u osoby starszej (w:) Thomas Rosenthal, Bruce Naughton, Mark Williams.: Geriatria, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2009 : 131 – 145.

Krzyżowski J. Wielkie problemy geriatryczne. W: Psychogeriatria. Doroba A. (red.). Warszawa: Medyk; 2005. str. 91 (in Polish).

Gębska - Kuczerowska A., Miller M., Wysocki MJ. Niepełnosprawność osób w wieku 65 lat i więcej. Materiały konferencyjne PTG. Warszawa 2004: 53-59 (in Polish).

Jakrzewska – Sawińska A., Rajska-Neuman A., Sawiński K., Wieczorowska – Tobis K.: Występowanie wielkich zespołow geriatrycznych u pacjentow w starszym wieku leczonych w Hospicjum Domowym. Gerontol Pol. 2004, 12 : 84 – 87 (in Polish).

Wilmowska-Pietruszyńska A., Bilski D.: Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia. Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania 2013; Nr II, 7:5-20 (in Polish).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej. Dz. U. Nr 255 z 2010 r. (in Polish).

Blum L., Korner-Bitensky N., Usefulness of the Berg Balance Scale in Stroke Rehabilitation: A Systematic Review, Phys Ther 2008; 88: 559-566. https://doi.org/10.2522/ptj.20070205

Cho K.H., Bok S.K., Kim Y., Hwang S.L., Effect of lower limb strength of falls and balance of the elderly, Ann Rehabil Med 2012; 36, 386-393. https://doi.org/10.5535/arm.2012.36.3.386

Kostka T., Koziarska-Rościszewska M. Choroby wieku podeszłego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009 (in Polish).

Skalska A. Niesprawność ruchowa. Upadki i zaburzenia chodu. W: Grodzicki T, Kocemba J, Skalska A (red.). Geriatria z elementami gerontologii ogolnej. Gdańsk: Via Medica; 2006. 123–133 (in Polish).

Marsh-Richard D.M., Hatzis E.S., Mathias C.W., Venditti N., Dougherty D.M.: Adaptive Visual Analog Scales (AVAS): A Modifiable Software Program for the Creation, Administration, and Scoring of Visual Analog Scales. Behav Res Methods 2009; 41(1): 99-106. doi: 10,3758 / BRM.41.1.99.

Kachaniuk H., Droździel D., Fidecki W., Wysokińska M., Jerzak P., Wałas L. Samodzielność osob starszych jako element jakości życia. Pielęg. XXI w. 2006; 17: 75–78 (in Polish).

Wieczorowska-Tobis K., Kostka T (red). Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne. PZWL. Warszawa 2015 (in Polish).

Szewieczek J, Durmała J, Duława J, Sosnowski M. Analiza skuteczności bezpieczeństwa

i kosztow wdrożenia programu aktywności fizycznej u chorych geriatrycznych kierowanych do leczenia szpitalnego – założenie projektu badawczego. Geriatria 2009; 3: 206-213 (in Polish).

Takata Y, Ansay T, Awano S, i wsp. Relationship of physical fitness to chewing in

an 80-Year-Old Population. Oral Dis 2004; 10: 44-49. https://doi.org/10.1046/j.1354-523X.2003.00972.x

Węgrzykowska-Teodorczyk K., Dabrowska E., Jankowska E. A., Panikowski P., Banasiak W., Woźniewski M. Przydatność testu Fullerton w ocenie sprawności fizycznej mężczyzn ze stabilną niewydolnością serca. Postępy Rehabilitacji 2010 (3) 11-18 (in Polish).

Rubenstein LZ, Josephson KR, Trueblood PR, Loy S, Harker JO, Pietruszka FM, et al. Effects of a group exercise program on strength, mobility, and falls among fall-prone elderly men. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2000;55:M317–21. https://doi.org/10.1093/gerona/55.6.M317

Kamińska M., Baranowska E., Brodowski J., Dąbrowska O., Bażydło M., Karakiewicz B. Ocena stopnia zagrożenia upadkiem pacjentow w wieku geriatrycznym objętych podstawową opieką zdrowotną. Fam. Med. Prim. Care Rev. 2009; 11: 875–876 (in Polish).

Krzyżowski J.: Depresje u pacjentow w podeszłym wieku (w:) Psychogeriatria. Wydawnictwo Medyk, Warszawa 2004 : 281 – 287 (in Polish).

Wdowiak L., Budzyńska-Kapczuk A. Wielkie problemy geriatryczne — zaburzenia mobilności, rownowagi i upadki. Pielęg. Położ. 2004; 8: 20–21 (in Polish).

Netz Y, Argov E. Assessment of functional fi tness among independent older adults: a preliminary report. Percept Mot Skills 1997;84:1059-74. https://doi.org/10.2466/pms.1997.84.3.1059

Świątek J, Urodow W. Profilaktyka upadków u ludzi w podeszłym wieku. Piel Zdr Publ 2013, 3(2): 195-200 (in Polish).


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

e-ISSN: 2450-3118
Numer DOI: 10.12775/QS
ICV 2019: 100.00

logo 
 
  
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Name of action: "Preparing for publication papers in English in 8 issues of the journal Quality in Sport in 2019-2020: Vol. 5, No. 1-4 (2019), Vol. 6, No. 1-4 (2020)".

Partnerzy platformy czasopism