Physical activity – classification, characteristics and health benefits

Katarzyna Piotrowska, Łukasz Pabianek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/QS.2019.007

Abstract


Regular physical activity is associated with numerous health benefits for both women and men. By regularly engaging in physical activity, we delay overall mortality and improve well-being in any population. The size of the observed adaptive changes resulting from the implemented physical activity is very large, and its benefits are numerous. Appropriate level of physical activity should be maintained throughout life due to its ability to inhibit the natural aging process and slow down the lesions observed with age.

The purpose of this work is to illustrate the natural components of physical fitness and physical activity, with particular emphasis on its impact on health and well-being.


Keywords


physical fitness development; physical training; health

Full Text:

PDF

References


Ainsworth, B. E., Haskell, W. L., Whitt, M. C., Irwin, M. L., Swartz, A. M., Strath, S. J., Jacobs, D. R. (2000). Compendium of physical activities: an update of activity codes and MET intensities. Medicine and science in sports and exercise, 32(9; SUPP/1), 498-504.

Barengo, N. C., Hu, G., Kastarinen, M., Lakka, T. A., Pekkarinen, H., Nissinen, A., Tuomilehto, J. (2005). Low physical activity as a predictor for antihypertensive drug treatment in 25-64-year-old populations in eastern and south-western Finland. “Journal of hypertension”, 23(2), 293-299.

Biernat, E., Stupnicki, R. (2005). Przegląd międzynarodowych kwestionariuszy stosowanych w badaniu aktywności fizycznej. „Wychowanie Fizyczne i Sport”, 49(2), 61-73.

Bouchard, C., Shephard, R. J., Stephens, T., Sutton, J. R., McPherson, B. D. (1990). Exercise, fitness, and health: a consensus of current knowledge: proceedings of the International Conference on Exercise, fitness, and health, Human Kinetics Publishers.

Czaplicki, Z. (2003). Rozwój motoryczny dzieci i młodzieży w procesie ontogenezy „Lider”, (4), 28-29.

Drozdowski Z. (1997), Biologiczny rozwój człowieka. AWF Poznań. Skrypty, 102.

Drozdowski Z. (2002) „Antropologia dla nauczycieli wychowania fizycznego”. Poznań.

Hu, F. B., Willett, W. C., Li, T., Stampfer, M. J., Colditz, G. A., & Manson, J. E. (2004). Adiposity as compared with physical activity in predicting mortality among women. “New England Journal of Medicine”, 351(26), 2694-2703.

Jastrzębska, A., Zatoń, M. (2014). Testy fizjologiczne w ocenie wydolności fizycznej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Klimczyk M. (2007) Ocena rozwoju fizycznego, a przygotowanie sportowe skoczków o tyczce w wieku 11-14 lat. W „Pohyb a Zdrapie – IV. roćnik” – Trenćin, Tranćin.

Kochanowicz K., Klimczyk M. (2007) Sprawność fizyczna, a wynik sportowy tyczkarzy w wieku 11-14 lat. Ruch rzeźbi ciało i umysł. Leszczyńskie stowarzyszenie „Dzieciom niepełnosprawnym”. Leszno.

Ljach W. (2003). Kształtowanie zdolności motorycznych dzieci i młodzieży. Centralny Ośrodek Sportu, Warszawa.

Manson, J. E., Nathan, D. M., Krolewski, A. S., Stampfer, M. J., Willett, W. C., Hennekens, C. H. (1992). A prospective study of exercise and incidence of diabetes among US male physicians. Jama, 268(1), 63-67.

Naglak, Z. (1979). Trening sportowy: teoria i praktyka. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Ortega, F. B., Artero, E. G., Ruiz, J. R., Vicente-Rodriguez, G., Bergman, P., Hagströmer, M., Polito, A. (2008). Reliability of health-related physical fitness tests in European adolescents. the HELENA Study. “International journal of obesity”, 32(S5), S49.

Ortega, F. B., Ruiz, J. R., Castillo, M. J., Sjöström, M. (2008). Physical fitness in childhood and adolescence: a powerful marker of health. “International journal of obesity”, 32(1), 1.

Ortega, F. B., Ruiz, J. R., Mesa, J. L., Gutiérrez, Á., Sjöström, M. (2007). Cardiovascular fitness in adolescents: the influence of sexual maturation status—the AVENA and EYHS studies. “American Journal of Human Biology”: The Official Journal of the Human Biology Association, 19(6), 801-808.

Orzech J. (1998) Siła mięśni człowieka (w:) Monografie treningu siły mięśniowej. Wyd. Sport i Rehabilitacja

Osiński, W. (1996). Zarys teorii wychowania fizycznego. Wydaw. AWF.

Plewa, M., Markiewicz, A. (2006). Aktywność fizyczna w profilaktyce i leczeniu otyłości. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii, 2(1), 30-37.

Roberts, C. K., Barnard, R. J. (2005). Effects of exercise and diet on chronic disease. “Journal of applied physiology”, 98(1), 3-30.

Sozański, H. (1999). Podstawy teorii treningu sportowego. COS, Warszawa, 360.

Szopa, J., Mleczko, E., Żak, S. (1996). Podstawy antropomotoryki Wyd. PWN 2000r. Warszawa-Kraków.

Thune, I. N. G. E. R., Furberg, A. S. (2001). Physical activity and cancer risk: dose-response and cancer, all sites and site-specific. Medicine and science in sports and exercise, 33(6 Suppl), S530-50.

Warburton, D. E., Nicol, C. W., Bredin, S. S. (2006). Health benefits of physical activity: the evidence. Cmaj, 174(6), 801-809.

Wolff, I., Van Croonenborg, J. J., Kemper, H. C. G., Kostense, P. J., Twisk, J. W. R. (1999). The effect of exercise training programs on bone mass: a meta-analysis of published controlled trials in pre-and postmenopausal women. Osteoporosis international, 9(1), 1-12.

Wood, W., Eagly, A. H. (2012). Biosocial construction of sex differences and similarities in behavior. “In Advances in experimental social psychology” (Vol. 46, pp. 55-123). Academic Press.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

e-ISSN: 2450-3118
Numer DOI: 10.12775/QS
ICV 2019: 100.00

logo 
 
  
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Name of action: "Preparing for publication papers in English in 8 issues of the journal Quality in Sport in 2019-2020: Vol. 5, No. 1-4 (2019), Vol. 6, No. 1-4 (2020)".

Partnerzy platformy czasopism