Fan – the prosumer of the sports market on the example of Pogon Szczecin Sport Club supporters

Mateusz Brzeźniak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/QS.2018.007

Abstrakt


Introduction. The relationship between sports fan and the favored organization is a unique type of the client-brand connection. The attitude of the fan towards beloved club is based on emotions. Supporters also have an extraordinary wide knowledge about the supported organization. Due to the active participation in the process of creation of products and services on the sports market, fans should no longer be regarded just as ordinary customers.

Objective. Confirmation of the hypothesis that fans should be regarded as prosumers of the sports market.

Methods. The study was carried out using the original questionnaire, which was shared via Facebook and the site Wykop.pl.

Results. The obtained results confirm the hypothesis that fans should be regarded as prosumers of the sports market.


Słowa kluczowe


sports; sports marketing; sports fan; sports club; sports market; sports product; prosumer; sport; marketing sportu; marketing sportowy; kibic sportowy; klub sportowy; rynek sportu; produkt sportowy;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Antonowicz D., Kossakowski R., Szlendak T. (2003), Piłkarz jako marka i peryferyjny kibic jako aborygen. O wybranych społecznych konsekwencjach komercjalizacji sportu, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 3.

Baranowski K. (2013), Bądź na Lechu, online: http://www.sportmarketing.pl/newsroom/20575,badz-na-lechu, dostęp z dn. 11.03.2018 r.

Baruk A. (2017), Prosument jako aktywny uczestnik działań marketingowych, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 11.

Bridgewater S. (2010), Football Brands, Palgrave, Basingstoke.

Brzeźniak M. (2017), Budowanie świadomości marki w klubie sportowym, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk.

Brzeźniak M. (2018), Kibic. Czyli kto?, online: http://www.arskomgroup.pl/blog/kibic-czyli-kto, dostęp z dn. 11.03.2018 r.

Callaghan R. (2016), When A Sunderland And Middlesbrough Changed The World, online: https://rokerreport.sbnation.com/2016/8/19/12480924/when-sunderland-and-middlesbrough-changed-the-world, dostęp z dn. 11.03.2018 r.

Hogan P., Santomier J. (2013), Social media and prosumerism: implications for sport marketing research, w: Handbook of Research on Sport and Business, Edward Elgar Publishing, Cheltenham.

Majewski S. (2015), Sponsoring sportowy jako czynnik wpływający na stopy zwrotu spółki giełdowej – przypadek spółki ZCh Police i klubu piłkarskiego Pogoń Szczecin, w: Problemy gospodarki międzynarodowej, krajowej i regionalnej, red. J. Korol, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Mullin B., Sutton W., Hardy S. (2014), Sport Marketing 4th, Human Kinetics, Leeds.

Piotrowski P. (2012), Chuligani a kultura futbolu w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Sznajder A. (2015), Marketing sportu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Toffler A (1997), Trzecia fala, przeł E. Woydyłło, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

Wolny W. (2012), Prosumpcja: konsumencka kreatywność w gospodarce elektronicznej, Ekonomiczne Problemy Usług nr 88.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Zgodnie z Rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (w szczególności art. 12 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 pkt 2), czasopismo Quality in Sport ewaluowane jest punktacją w wysokości 5 punktów.

e-ISSN: 2450-3118
Numer DOI: 10.12775/QS

logo 
 
 
 
Zadanie finansowane w ramach umowy 916/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Nazwa zadania: "Przygotowanie artykułów w języku angielskim do ośmiu numerów czasopisma Quality in Sport w latach 2019-2020 vol 5, no-1-4 (2019), vol 6 no 1-4 (2020)".

Partnerzy platformy czasopism