Coopetition between organizations in the sports services market

Aneta Stosik, Aleksandra Leśniewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/QS.2018.002

Abstract


Research interest in the issues of building the relational capital, relational resources and cooperation between organizations, especially those that compete with each other, is recently seen in the literature of the subject, especially in the sciences of management. Concepts of building a competitive advantage specify various factors, tools, methods and ways of creating them. The aim of the article is to present the results of own research on the identification of cooperation and coopetition with competitors on the market of commercial sports services. The phenomenon of simultaneous cooperation and competition is noticed in the research mainly in the production sectors, while poorly is recognized in the service industries, and especially in sport and recreation. The specifics of cooperation relations and network of relationships leads to different functioning from other partners, which may contribute to the creation of a new quality of functioning, increased innovation supported by creativity, as well as cost reduction. Organizations that provide their services in the sports environment also fit into the phenomenon of resource use, in order to multiply the advantages and create new values for their clients.


Keywords


cooperation; coopetition; relational capital; relational resources; sport services; współpraca; współdziałanie; kapitał relacyjny; zasoby relacyjne; usługi sportowe

Full Text:

PDF (Polish)

References


Adamska-Chudzińska M. (2014) Konkurencyjność przedsiębiorstwa oparta na wartości relacji z interesariuszami, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 37 (1/2014), s. 296

Albani A., Dietz J.L.G. (2009) Current Trends in Modeling Inter-organizational Cooperation, „Journal of Enterprise Information Management”, Vol. 22, Iss. 3, s. 277.

Bengtsson M., Kock S. (2000) Co-opetitive relationships in business networks – to cooperate and compete simultaneously, Industrial Marketing Management, vol. 20, no. 5.

Czakon W. (2005) Istota relacji sieciowych przedsiębiorstwa, „Przegląd Organizacji”, nr 9.

Czakon W. (2017) Świadomość sieciowa w strategiach relacyjnych, Organizacja i Kierowanie, nr 2/2017 (176), s. 95. [za:] J.H. Dyer, H. Singh. (1998) The relational view: Cooperative strategy and sources of interorganizational competitive advantage, Academy of Management Review, vol. 23 (4).

Danielak W. (2012) Kształtowanie kapitału relacyjnego w małym i średnim przedsiębiorstwie, Wydawnictwo UE, Wrocław.

Flaszewska S., Zakrzewska-Bielawska A. (2013) Elastyczność struktury organizacyjnej przedsiębiorstw opartych na wiedzy, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, t. 49, nr 4.

Krupski R. (2015) Relacje niesformalizowane w badaniach empirycznych [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie Strategiczne: strategie sieci i przedsiębiorstw w sieci, Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, Wałbrzych.

Lichtarski J. (1992) Teoretyczne i praktyczne problemy integracji gospodarczej przedsiębiorstw [w:] J. Lichtarski (red.), Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw, PWE, Warszawa, s. 12, [za:] T. Pszczołowski (1978) Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Warszawa.

Mendryk I. (2007) Kapitał relacyjny w identyfikowaniu luki kompetencyjnej przedsiębiorstwa [w:] A. Sitko-Lutek (red.), Polskie firmy wobec globalizacji. Luka kompetencyjna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Olszewka B. (2001) Współczesne uwarunkowania zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.

Strzyżewska M. (2011) Współpraca między przedsiębiorstwami – odniesienie do polskiej praktyki, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie.

Waśkowski Z. (2017) Obszary koopetycji w relacjach partnerskich na rynku sportu [w:] Handel Wewnętrzny nr 6, s. 371, wyd. Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

e-ISSN: 2450-3118
Numer DOI: 10.12775/QS

logo 
 
  
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Name of action: "Preparing for publication papers in English in 8 issues of the journal Quality in Sport in 2019-2020: Vol. 5, No. 1-4 (2019), Vol. 6, No. 1-4 (2020)".

Partnerzy platformy czasopism