The specificity of the functioning of the volleyball club in the aspect of creating a business model

Adam Krystian Wiśniewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/QS.2017.021

Abstrakt


This study is the basis for theoretical considerations on the functioning of volleyball club business models. The analyzed object is Piłka Siatkowa AZS UWM S.A. in Olsztyn, operating under the Indykpol AZS Olsztyn brand. In the described case, an analysis of the functioning of the volleyball club functioning at the highest league level was made. The article discusses the construction of a volleyball club in accordance with the requirements of the organizer of the competition. The aim of the study was also to identify and analyze the management methods of the sports club in the context of the available budget, its components and organizational structure. The study was conducted using the monographic method, in which the interview was used, supplemented with the analysis of documents and information obtained from the Profesjonalna Liga Piłki Siatkowej S.A. and Piłka Siatkowa AZS UWM S.A. The research also focuses on the comparison of the current situation with the results obtained in 2013 and presented in the study entitled Management of the Sports Club on the example of Indykpol AZS Olsztyn.


Słowa kluczowe


business model; volleyball; sport club; AZS Olsztyn

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Afuah A., Tucci C.L. 2001, Internet Business Models and Strategies: Text and Cases, McGraw-Hill, Boston.

Amit R., Zott Ch. 2001, Value Creation in e-business, Strategic Management Journal, Vol. 22.

Cyfert Sz., Krzakiewicz K. 2011, Wykorzystanie koncepcji modeli biznesu w zasobowej teorii firmy, [w:] Rozwój szkoły zasobowej zarządzania strategicznego (red.) R. Krupski, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.

Klisiński J. 2000, Profesjonalizacja i profesjonaliści w zarządzaniu sportem. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa.

Magretta J., 2002, Why Business Models Matter?, Harvard Business Review, Vol. 80, No 5.

Muszyński M. 2006, Aktywne metody prowadzenia strategii przedsiębiorstwa, Wydawnictwo PLACET, Warszawa.

Nogalski B. 2009, Modele biznesu jako narzędzie reorientacji strategicznej przedsiębiorstw, Master of Business Administration, nr 2.

Osterwalder A., Pigneur Y., Tucci C.L. 2005, Clarifying Business Models: Origins, Present and Future of the Concept, Communications of AIS, Vol. 15.

Sadowski W. 1964, Teoria podejmowania decyzji, PWE, Warszawa.

Vankatraman N., Henderson J.C. 1998, Real strategies for virtual organizing, Sloan Management Review, Vol. 40.

Weill P., Vitale M.R. 2001, Place to Space, Harvard Business School Press, Boston.

Wiśniewski A.K., Zarządzanie Klubem Sportowym Na Przykładzie Indykpolu AZS Olsztyn, Journal of Heallth Sciences. 2013;3(11).

Regulamin Profesjonalnego Współzawodnictwa w Piłce Siatkowej Mężczyzn (pol.). plusliga.pl [2017-10-09].


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Zgodnie z Rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (w szczególności art. 12 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 pkt 2), czasopismo Quality in Sport ewaluowane jest punktacją w wysokości 5 punktów.

e-ISSN: 2450-3118
Numer DOI: 10.12775/QS

logo 
 
 
 
Zadanie finansowane w ramach umowy 916/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Nazwa zadania: "Przygotowanie artykułów w języku angielskim do ośmiu numerów czasopisma Quality in Sport w latach 2019-2020 vol 5, no-1-4 (2019), vol 6 no 1-4 (2020)".

Partnerzy platformy czasopism