Gamification in personnel management of sport – recreation service companies

Agnieszka Widawska-Stanisz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/QS.2017.001

Abstract


The goal of this article was the presentation of the essence of gamification and focusing on the potential which is in this management tool. The special attention was paid to the possibility of creation gamification program proper for using in the case of service personnel management of sport – recreation companies, used for building the personnel engagement and motivating to more effective and productive work.


Keywords


personnel management; gamification; building the engagement; sport; recreation services; zarządzanie personelem; grywalizacja; budowanie zaangażowania; usługi sportowo-rekreacyjne

Full Text:

PDF (Polish)

References


Akademia Asów, czyli gamifikacja sił sprzedaży Red Bulla (2017), http://www.gryfikacja.pl/index.php/2015/09/akademia-asow-czyli-gamifikacja-sil-sprzedazy-red-bulla/, dostęp: 9.04.2017.

Co to jest program refferalowy? (2017), http://www.karierawfinansach.pl/w-branzy/artykul/co-to-jest-program-referralowy, dostęp: 15.04.2017.

Cybulski A. (2017), Grywalizacja jako sposób na zaangażowanie pracownika?, http://hrpolska.pl/hr/narzedzia/grywalizacja-w-firmie-odpowiedzi-na-kryzys-zaanga-owania-zespo-u.html, dostęp: 10.04.2017.

Grywalizacja. Poradnik. Zrób to sam. (2014), Fundacja Orange, Warszawa s. 8.

http://paweltkaczyk.com/pl/category/grywalizacja/.

Kocoń P. (2016), Grywalizacja jako element marketingu personalnego na przykładzie sił zbrojnych USA, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytety Ekonomicznego w Katowicach, nr 270, Katowice, s. 115.

Listwan T. (2002), Zarządzanie kadrami, Wyd. CH Beck, Warszawa, s. 1.

Marketing usług (2003), Styś A. (red.), Polskie wydawnictwo Naukowe, Warszawa, s.77.

Misztal A. (2015), Grywalizacja w zarządzaniu zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, [w:] Nauki o zarządzaniu, Wyd. Uniwersytety Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 92-102.

Można wygrać pracę (2017), Puls biznesu, https://www.pb.pl/mozna-wygrac-prace-738128, dostęp: 10.04.2017.

Napierała M., Muszkieta R. (2011), Wstęp do teorii rekreacji, Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, s. 27-28.

Onboarding, czyli jak zaaklimatyzować nowego pracownika, (2017) http://technologie.ngo.pl/wiadomosc/1927818.html, dostęp: 15.04.2017.

Payne A. (1996), Marketing usług, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 205.

Ryba B. (2000), Podstawy organizacji i zarządzania instytucjami sportowymi, Wyd. Polska Korporacja Menedżerów Sportu, Warszawa, s. 21.

Stańczak K. (2017), Jak sprzedawać tym, którzy nie mają potrzeby posiadania, http://www.forbes.pl/millenialsi-pokolenie-y,artykuly,205930,1,1.html, dostęp: 10.04.2017.

TNS Polska (2015), Aktywność fizyczna Polaków, Raport z badania, http://www.tnsglobal.pl/wp-content/uploads/2015/10/TNS-Polska-Aktywno%C5%9B%C4%87-sportowa-Polak%C3%B3w.pdf.

Włudyka S., Piojda K. (2009), Istota, cele i elementy zarządzania zasobami ludzkimi, „Systemy Logistyczne Wojsk”, nr 35, s. 29-30.

Wrona K. (2013), Grywalizacja i gry oraz ich potencjał do wykorzystania w strategiach marketingowych, Marketing i Rynek, nr 10/2013, s. 25 – 31.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

e-ISSN: 2450-3118
Numer DOI: 10.12775/QS

logo 
 
  
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Name of action: "Preparing for publication papers in English in 8 issues of the journal Quality in Sport in 2019-2020: Vol. 5, No. 1-4 (2019), Vol. 6, No. 1-4 (2020)".

Partnerzy platformy czasopism