Gamification in personnel management of sport – recreation service companies

Agnieszka Widawska-Stanisz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/QS.2017.001

Abstrakt


The goal of this article was the presentation of the essence of gamification and focusing on the potential which is in this management tool. The special attention was paid to the possibility of creation gamification program proper for using in the case of service personnel management of sport – recreation companies, used for building the personnel engagement and motivating to more effective and productive work.


Słowa kluczowe


personnel management; gamification; building the engagement; sport; recreation services; zarządzanie personelem; grywalizacja; budowanie zaangażowania; usługi sportowo-rekreacyjne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Akademia Asów, czyli gamifikacja sił sprzedaży Red Bulla (2017), http://www.gryfikacja.pl/index.php/2015/09/akademia-asow-czyli-gamifikacja-sil-sprzedazy-red-bulla/, dostęp: 9.04.2017.

Co to jest program refferalowy? (2017), http://www.karierawfinansach.pl/w-branzy/artykul/co-to-jest-program-referralowy, dostęp: 15.04.2017.

Cybulski A. (2017), Grywalizacja jako sposób na zaangażowanie pracownika?, http://hrpolska.pl/hr/narzedzia/grywalizacja-w-firmie-odpowiedzi-na-kryzys-zaanga-owania-zespo-u.html, dostęp: 10.04.2017.

Grywalizacja. Poradnik. Zrób to sam. (2014), Fundacja Orange, Warszawa s. 8.

http://paweltkaczyk.com/pl/category/grywalizacja/.

Kocoń P. (2016), Grywalizacja jako element marketingu personalnego na przykładzie sił zbrojnych USA, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytety Ekonomicznego w Katowicach, nr 270, Katowice, s. 115.

Listwan T. (2002), Zarządzanie kadrami, Wyd. CH Beck, Warszawa, s. 1.

Marketing usług (2003), Styś A. (red.), Polskie wydawnictwo Naukowe, Warszawa, s.77.

Misztal A. (2015), Grywalizacja w zarządzaniu zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, [w:] Nauki o zarządzaniu, Wyd. Uniwersytety Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 92-102.

Można wygrać pracę (2017), Puls biznesu, https://www.pb.pl/mozna-wygrac-prace-738128, dostęp: 10.04.2017.

Napierała M., Muszkieta R. (2011), Wstęp do teorii rekreacji, Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, s. 27-28.

Onboarding, czyli jak zaaklimatyzować nowego pracownika, (2017) http://technologie.ngo.pl/wiadomosc/1927818.html, dostęp: 15.04.2017.

Payne A. (1996), Marketing usług, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 205.

Ryba B. (2000), Podstawy organizacji i zarządzania instytucjami sportowymi, Wyd. Polska Korporacja Menedżerów Sportu, Warszawa, s. 21.

Stańczak K. (2017), Jak sprzedawać tym, którzy nie mają potrzeby posiadania, http://www.forbes.pl/millenialsi-pokolenie-y,artykuly,205930,1,1.html, dostęp: 10.04.2017.

TNS Polska (2015), Aktywność fizyczna Polaków, Raport z badania, http://www.tnsglobal.pl/wp-content/uploads/2015/10/TNS-Polska-Aktywno%C5%9B%C4%87-sportowa-Polak%C3%B3w.pdf.

Włudyka S., Piojda K. (2009), Istota, cele i elementy zarządzania zasobami ludzkimi, „Systemy Logistyczne Wojsk”, nr 35, s. 29-30.

Wrona K. (2013), Grywalizacja i gry oraz ich potencjał do wykorzystania w strategiach marketingowych, Marketing i Rynek, nr 10/2013, s. 25 – 31.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Zgodnie z Rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (w szczególności art. 12 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 pkt 2), czasopismo Quality in Sport ewaluowane jest punktacją w wysokości 5 punktów.

e-ISSN: 2450-3118
Numer DOI: 10.12775/QS

logo 
 
 
 
Zadanie finansowane w ramach umowy 916/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Nazwa zadania: "Przygotowanie artykułów w języku angielskim do ośmiu numerów czasopisma Quality in Sport w latach 2019-2020 vol 5, no-1-4 (2019), vol 6 no 1-4 (2020)".

Partnerzy platformy czasopism