Towards coopetition in sport. Challenges for the market of high competition

Aneta Stosik, Aleksandra Leśniewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/QS.2016.025

Abstrakt


One of the most important aspects of leading service organizations is searching for advantages and creative solutions. Organizations look for new qualitative assets, create new values for their clients and create processes on the basis of their key competences. That kind of approach enable to improve organizational effectiveness and economic efficiency but more important to gain competitive advantages. Sport and recreational services develops extremely dynamically. Changes of lifestyle and social norms impose on clients non-standard actions and looking for individualized services. Personal training became a response for specific client’s needs. Personal trainers help not only to shape bodies and build fitness for clients, but also provide professional and individualized services by their competency complementarity. To achieve this personal trainers need to look for support and cooperation with other specialists and trainers in the whole customer service process. Building competitive advantages by cooperation with competitors cause a situation where personal trainers have to cooperate and compete with them at the same time - this phenomenon is called co-opetition and becomes more often a standard in recreational services.


Słowa kluczowe


cooperation; personal trainer; co-opetition; relations; recreational services; competitive advantage; kooperacja; trener personalny; koopetycja; relacje; usługi rekreacyjne; przewaga konkurencyjna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bengtsson M., Kock S. (2000), Co-opetitive relationships in business networks – to cooperate and compete simultaneously, “Industrial Marketing Management”, vol. 20, no. 5.

Bratnicki M. (2000), Kompetencje przedsiębiorstwa, Wyd. Placet, Warszawa.

Brilman J. (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.

Chiu W., Lee Y., Lin T., Innovative services in fitness clubs: personal trainer competency needs analysis, “International Journal of Organizational Innovation”, Vol. 3, Issue 3.

Chiu W., Y. Lee, Lin T. (2010), Performance evaluation criteria for personal trainers: an analytical hierarchy process approach, “Social Behavior and Personality”, 38(7).

Cost Theory, „Academy of Management Review” vol. 15, no. 3.

Donaghue N., Maddison A. (2015), ”People don’t care as much about their health as they do about their looks”: Personal trainers as intermediaries between aesthetic and healthbased discourses of exercise participation and weight management, “International Journal of Sport and Exercise Psychology”.

European Health and Fitness Market – 2015.

Gavin J. (1996), Personal trainers’ perceptions of role responsibilities, conflicts, and boundaries. Journal of Ethics and Behavior.

Hill C.W.L. (1990), Cooperation, Opportunism, and the Invisible Hand: Implications for Transaction.

Jelonek D. (2014), Personalizacja jako determinanta sukcesu współpracy z klientem w przestrzeni internetowej, (w:) red. R. Krupski, Zarządzanie Strategiczne, Rozwój koncepcji i metod, Prace Naukowe WWSZIP NR 27 (2) 2014, wyd. WWSZIP Wałbrzych.

Krupski R. (2006), Elastyczność organizacji – elementy teorii, Zeszyty Naukowe WWSZIP Nr 9(2), Refleksje Społeczno-Gospodarcze, Wałbrzych.

Leśniewska A. (2016), Identyfikacja kompetencji trenera personalnego w usługach fitness, praca doktorska, AWF Wrocław.

Madeson M. N., Hultquist Ch. N., A. Church A, Fischer L. (2010), A phenomenological investigation of women’s experiences with personal training, “International Journal of Exercise Science”, vol. 3, issue 3, art. 13, dostęp online: http://digitalcommons.wku.edu/ijes/vol3/iss3/13.

Maguire J.S. (2001), Fit and flexible: The fitness industry, personal trainers and emotional service labor, “Sociology of Sport Journal”, Nr 18.

Na polskim rynku przybywa sieci fitness, dostęp online: http://www.propertynews.pl/centra-handlowe/na-polskim-rynku-przybywa-sieci-fitness,27061.html.

Niklewicz-Pijaczyńska M., Wachowska M. (2012), Wiedza - Kapitał ludzki – Innowacje., Wyd. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław.

Siłownie i kluby fitness to zyskowny biznes. Polski rynek do 2017 r. urośnie trzykrotnie, dostęp online: http://www.biznes.newseria.pl/news/sport/silownie_i_kluby_fitness,p1522492344 (dostęp 17-04-2014).

Strojny M. (2000), Teoria i praktyka zarządzania wiedzą, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw”. Nr 10.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Zgodnie z Rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (w szczególności art. 12 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 pkt 2), czasopismo Quality in Sport ewaluowane jest punktacją w wysokości 5 punktów.

e-ISSN: 2450-3118
Numer DOI: 10.12775/QS

logo 
 
 
 
Zadanie finansowane w ramach umowy 916/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Nazwa zadania: "Przygotowanie artykułów w języku angielskim do ośmiu numerów czasopisma Quality in Sport w latach 2019-2020 vol 5, no-1-4 (2019), vol 6 no 1-4 (2020)".

Partnerzy platformy czasopism