Selected elements of motivational impact on sport performance in professional volleyball teams

Tomasz Seweryniak, Agnieszka Nowak, Aneta Stosik

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/QS.2016.023

Abstract


The purpose of this study is to present techniques and means through which professional sport teams coaches may influence their players’ motivation. It includes analysis of present solutions used in practice and indicates directions for potential improvements. The conclusions of this study are based on a series of dedicated survey concerning various elements of motivational impact. The research was carried out among  polish coaches of professional men’s volleyball league. The studies of literature combined with practical experience, allowed the authors to present a set of elements of motivational impact, including motivating methods referring to different sources and forms of motivation. The results show that in the process of motivation coaches resort to both individual and collective techniques of influence. Motivational means declared to be used by respondents include: motivational speech, ongoing assessment of actions, raising voice,  using reward and punishment system,  code of honor and motivational recordings with own and opponent’s actions.

Keywords


motivation, sport coach, players, professional sport team

Full Text:

PDF

References


Armstrong, M., A Handbook of Human Resource Management Practice, 10th ed., Kogan and Page, London, Philadelphia, 2006.

Cramer, D., and Jackschath, B., Fuβballpsychologie, 2nd ed., Meyer & Meyer Verlag, Aachen, 1998.

Czajkowski, Z., Nauczanie techniki sportowej, Centralny Ośrodek Sportu, Warszawa, 2004.

Franken, R. E. and Brown, D. J., Why do people like competition? The motivation for winning, putting forth effort, improving one's performance, performing well, being instrumental, and expressing forceful/aggressive behavior, Personality and Individual Differences, 01/1995.

Franken, R. E., Human Motivation, 6th edn., Cengage Learning, 2006.

Géczi, G., Vincze, G., Koltai, M and Bognár, J., Hungary Elite Young Team Players’ Coping, Motivation and Perceived Climate Measures, Physical Culture and Sport. Studies and Research, 2009, 46(1), 229-242.

Gillet, N., Berjot, S., Vallerand, R., Amoura, C. and Rosnet, E., Examining the motivation-performance relationship in competitive sport: A cluster-analytic approach. International Journal of Sport Psychology. 2012, 43, 79-102.

Gonzalez, R., Becoming Unstoppable: How to Be an Olympian in Business and in Life, Aspen Publishing, 2008.

Griffin, R.W., Management, 11th ed., Cengage Learning, Mason, 2005.

Historia, http://www.plps.pl/Historia.html. Access 03.11.2014.

Karwiński, M., Motywowanie sportowców do uzyskiwania wysokich wyników, https://www.akademiasiatkowki.com.pl/b/motywowanie-sportowcow-do-uzyskiwania-wysokich-wynikow/0?r=163, 2005. Access 25.10.2014.

Listwan, T., ed., Zarządzanie kadrami. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2006.

Łasiński, G., Sprawność zarządzania organizacją sportową, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław, 2003.

Martens, R.: Successful Coaching, 3 rd edn., Human Kinetics, Champaign, Illinois, 2004.

Maxwell, J.C., The 5 Levels of Leadership. Proven Steps to Maximize your Potential, Center Street, New York, 2011.

Mesjasz, J., Dylematy pomiaru efektywności zarządzania zasobami ludzkimi. in: Antczak, Z. and Borkowska, S., eds., Przyszłość zarządzania zasobami ludzkimi. Dylematy i wyzwania, Wydawnictwo Difin , Warszawa, s. 68-69, 2014.

Murray, E.J., Motywacja i uczucia, PWN, Warszawa, 1968.

Naglak, Z., Teoria zespołowej gry sportowej. Kształcenie gracza, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław, 2001.

Obuchowski, K., Galaktyka potrzeb. Psychologia dążeń ludzkich, 2nd edn., Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań, 2000.

Panfil, R., Edukacja uzdolnionego gracza i zarządzanie zespołem sportowym, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław, 2000.

Panfil, R., Zarządzanie produktem klubu sportowego, Akademia Umiejętności Managment & Coaching, Wrocław, 2004.

Puciato, D., Efektywność narzędzi motywacyjnych, Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, 2013, 40(1), 110-117.

Seweryniak, T., Proces doboru kadr w klubie piłki siatkowej na przykładzie drużyny żeńskiej KS Gwardia Wrocław, in: eds., Panfil, R. and Paluszek, K., Zarządzanie i kierowanie w grach zespołowych , WTN, Wrocław, 2003, 69-76.

Sikorski, Cz., Motywacja jako wymiana – modele relacji między pracownikami a organizacją, Wydawnictwo Difin, Warszawa, 10-20, 2004.

Stoner, J.A.F., Freeman, R.E., and Gilbert, D.R. Jr., Management, Prentice Hall , s. 427, 1995.

Stosik A. and Leśniewska, A., Motywacja w nowoczesnym podejściu do zarządzania – wyzwania dla trenerów i coachów, in: Kurzawski, K., ed., Strzelectwo sportowe: nowoczesne rozwiązania szkoleniowe, Z.9, Wydawnictwo Polski Związek Strzelectwa Sportowego w Warszawie and Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 2012, 59 – 61.

Stosik, A., Morawski, M., Zarządzanie kapitałem ludzkim dla menedżerów w sporcie, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław, 2009.

Vallerand, R.J. and Standage, M., Motivation in Sport and Exercise Groups: A Self-Determination Theory Perspective, in: Beauchamp, M. R. and Eys, M. A., eds., Group dynamics advances in sport and exercise psychology, Routledge, 2008, 259-278.

Witkowski, K., Cieśliński, W. and Stefaniak, T., Kierunki rozwoju przedsiębiorstw sportowych - bariery wzrostu, in: ed. Skalik, J., Zmiana warunkiem sukcesu. Przełamywanie barier rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 219, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2011, 294-300.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

e-ISSN: 2450-3118
Numer DOI: 10.12775/QS

logo 
 
  
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Name of action: "Preparing for publication papers in English in 8 issues of the journal Quality in Sport in 2019-2020: Vol. 5, No. 1-4 (2019), Vol. 6, No. 1-4 (2020)".

Partnerzy platformy czasopism