Satisfaction survey of basketball fans at the example of the club Twarde Pierniki

Andżelika Dzięgiel

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/QS.2016.021

Abstrakt


Increasing the quality of service is one of a main objective of service companies, including sporting organizations. A significant increase of leisure activities has influence on strong competition among the organizers of the cultural, social and sport events. The regular surveys of satisfaction are one of the elements of relationship marketing, which are necessary to get the high attendance of fans on events, e.g. basketball matches. In the article as an object of study has been chosen the club Twarde Pierniki. The main objective of the research was the assessment satisfaction from sports products offered by the basketball club and improvement their quality based on responses received from the customers – basketball fans. In 2015 by means of on-line survey method was conducted research in which participated 235 respondents. The results showed that the evaluations of organization of sports event (basketball matches, additional attractions), marketing and social activities of the club, as well merchandise in The Fan Shop, are high. Only The Fan Club was rated lower than other components of the club activities.


Słowa kluczowe


satisfaction survey; relationship marketing; basketball fans; Tauron Basket League; Twarde Pierniki; Torun

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia


Armstrong, G., Kotler Ph., Marketing. Wprowadzenie, Wolter Kluwer Polska, Warszawa 2012.

Bühler, A., Nufer, G., Relationship Marketing in Sports, Wyd. Butterworth-Heinemann, Oxford 2012.

Masterman, G., Strategic Sports Event Management, Routledge, New York 2014.

Christopher, M., Payne, A., Ballatyne, D., Relationship marketing: Creating Stakeholder Value, Routledge Taylor & Francis Group, London 2013.

Klisiński, J., Teoria i praktyka marketingu w sporcie i biznesie sportowym, WSEiA, Bytom 2008.

Kaczmarczyk, S., Badania marketingowe. Podstawy metodyczne, PWE, Warszawa 2011.

Otto, J., Marketing relacji: koncepcje i stosowanie, C.H. Beck, Warszawa 2004.

Perechuda, K., Zarządzanie marketingiem w organizacji sportowej, AWF, Wrocław 2006.

Petrykowska, J., Kształtowanie relacji z klientami jako podstawa budowania lojalności, [in:] A. Wiśniewska (Ed.), Kształtowanie lojalności konsumenckiej, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2014.

Rudawska, E., Interesariusze w marketingu relacji na rynku usług sportowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, no. 690, Ekonomiczne problemy usług no. 79, Szczecin 2011.

Shank, M.D., Sports Marketing – A Strategic Perspective, New Jersey: Prentice Hall 2008.

Sznajder A., Marketing sportu, PWE, Warszawa 2012.

Waśkowski, Z., Uwarunkowania i sposoby wdrażania orientacji marketingowej w klubach sportowych, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2007.

http://www.twardepierniki.pl (accessed 26 May 2016).

https://www.facebook.com/BasketTorun (accessed 26 May 2016).

http://money.cnn.com/2015/09/10/news/companies/nfl-revenue-profits/ (accessed 26 May 2016).


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Zgodnie z Rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (w szczególności art. 12 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 pkt 2), czasopismo Quality in Sport ewaluowane jest punktacją w wysokości 5 punktów.

e-ISSN: 2450-3118
Numer DOI: 10.12775/QS

logo 
 
 
 
Zadanie finansowane w ramach umowy 916/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Nazwa zadania: "Przygotowanie artykułów w języku angielskim do ośmiu numerów czasopisma Quality in Sport w latach 2019-2020 vol 5, no-1-4 (2019), vol 6 no 1-4 (2020)".

Partnerzy platformy czasopism