Personality footballers AMP Futbol

Paweł Kalinowski, Marta Lischka Ołpińska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/QS.2016.020

Abstract


Personality traits are the variables significantly related to the functioning of sporting activities. Today, most research in sport refers to the trait approach to personality. Hence, in the first place, selected constructs in this field will be briefly characterized. It is often the case that people with disabilities have to fight with themselves. Perhaps, selected personality traits might be of an influence. The aim of this study was to compare the level of personality traits of athletes with disabilities with the average value in the normative group.

The study was conducted on a group of 16 players representing the team of unilateral amputee footballers. The study was conducted using a personality questionnaire NEO-FFI in the month of March 2015.


Keywords


Personality; AMP football; Sports persons with disabilities; Football; Persönlichkeit; Amp Futbol; Sport von behinderten Menschen Fußball

Full Text:

PDF (Deutsch)

References


Basiaga-Pasternak J., Łysak T.(2005) Studia Humanistyczne nr 5. AWF Kraków.

Catell R. B. 1964. The Sixteen Personality Factors Questionnaire. Handbook. Champaign.

Derbis J. (2010) Poczucie jakości życia a osobowość sportowców dyscyplin indywidualnych i zespołowych. Przegląd Psychologiczny, TOM 53, Nr 1, 9-32, s. 25.

Eysenck, H. J., Nias, K. K. B., Cox, D. N. (1982). Sport and personalisty. Advances in Behavioural Research and Therapy, 4, 1, 1-56.

Jarvis M. (2003) Psychologia Sportu. GWP Gdańsk.

Juczyński Z. (1999) Narzędzia pomiaru w psychologii zdrowia. Przegląd psychologiczny. Tom 42, NR 4, 43 – 56.

Kosel H., Froböse I. (1999) Rehabilitations- und Behindertensport. Pflaum Verlag, s. 32.

Kowal P.,Osobowość a style radzenia sobie ze stresem u tancerzy sportowego tańca towarzyskiego. Studia Psychologiczne UKSW 11(1) 2011 S. 55, 63.

Kuczek P., Sport wyczynowy 2002, nr 1-2445-446, s. 74, 77.

Marks M., Supiński J., Bukowska K., Osobowość zawodników polskiej kadry narodowej bobsleistów. Profil według koncepcji Eysencka. Rozprawy naukowe. AWF Wrocław.

Nutin J. (1968) Struktura osobowości. PWN Warszawa.

Pervin L. A. (2002) Psychologia osobowości. GWP Gdańsk.

Scheid V. (2002) Facetten des Sports behinderter Menschen. Meyer&Meyer Verlag, s. 210.

Strelau J. [red] (2000) Osobowość jako zespół cech. Psychologia T. 2. GWP Gdańsk Turosz M., Storto M., Profil i struktura osobowości, agresji i motywacji sportowej reprezentantek Polski w piłce nożnej. Sport wyczynowy 2002, nr 7-8451-452, s. 35.

Walczak M., Tomczak M. (2011) Poczucie jakości życia jako efekt zaspokojenia potrzeb psychologicznych i zróżnicowania motywacji do aktywności fizycznej. Sport i rekreacja a wyzwania współczesnej cywilizacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 689. Ekonomiczne problemy usług Nr 78. s.221 – 239.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

e-ISSN: 2450-3118
Numer DOI: 10.12775/QS
ICV 2019: 100.00

logo 
 
  
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Name of action: "Preparing for publication papers in English in 8 issues of the journal Quality in Sport in 2019-2020: Vol. 5, No. 1-4 (2019), Vol. 6, No. 1-4 (2020)".

Partnerzy platformy czasopism