The communication effects of sponsorship in local sports markets

Sławomir Kowalski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/QS.2016.016

Abstract


                Local sports market depends on the groups of stakeholders. One of them are the sponsors grouped around a particular club or sport.

                The problem that meet the organizers of sporting events or recreational activities is the inability to convince sponsors to the effectiveness of promotional activities based on the sport. Inability is due primarily to the fact that companies sponsoring do not use all aspects of the sponsorship and sometimes the club cannot indicate how it should be used. Meanwhile, the lasting effects of sponsorship can bring benefits not only its image but also financial, informational, promotional.

                The primary purpose of the article is to study the effect of the use of the communication by the sponsors local sports clubs. This study will be done by evaluating how the sponsors of these clubs to communicate the fact to support the outside. Space research will be websites of sports clubs from Częstochowa region and information from websites of their sponsors.

Article will consist of theoretical and practical parts. In the theoretical part will be presented briefly the most important and latest information on modern forms of communication with the use in companies. The practical part of the study will fill your own.

                During the study it will be verified thesis that sponsors local sports clubs faint attach importance to communicate that fact to potential customers. In this way also it verifies opinion on the effectiveness of sponsorship and lack of ability to use image-supporting local sports clubs.

The article is part of a multi-lane testing on the functioning of local sports clubs.


Keywords


sponsorship; sports marketing; stakeholders; marketing sportowy; interesariusze

Full Text:

PDF (Polish)

References


Bogdan J., Krzyżak M., Sponsoring w sporcie - instrument komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 1996, nr 10, s. 20-21.

Breczko B., Społeczna recepcja sponsoringu, [w:] Społeczna recepcja Public Relations, pod redakcją K. Kubiak, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2011, s. 9.

Iwan B., Nowe trendy w marketingu sportowym, Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing Nr 3 (52) 2010, s. 357.

Kot S., Kucharski M., Ślusarczyk B., Ekwiwalent reklamowy sponsoringu sportowego na przykładzie polskiej ligi siatkówki kobiet, Marketing i Rynek numer 10 2013, s. 37.

Leksykon Public Relations, pod redakcją Olędzki J., Tworzydło D. (red.), Wydawnictwo Newsline i Bonus Liber, Rzeszów 2009., s. 157.

Mruk H.: Sponsoring jako instrument komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem. [w:] Komunikowanie się w marketingu. Red. H. Mruk. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa 2004, s. 141.

Sznajder A., Marketing sportu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012, s. 30-31.

Vulzinger M., Die Schlacht der Marken, Der Spiegel 2006, no. 2. s. 96.

Waśkowski Z., Ambush marketing – alternatywa dla sponsoringu sportowego, Zeszyty Naukowe nr 7., Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce, Ostrołęka 2007, s. 5.

www.agaradwanska.com

www.azs-ajd.czest.pl

www.azsczestochowa.pl

www.holek.pl

www.jednoscboronow.futbolowo.pl

www.ks-skra.pl/sponsorzy

www.lewandowskirobert.com.

www.malysz.pl

www.mksmyszkow.com

www.rksrakow.pl/klub/sponsorzy.html.

www.sport.tvp.pl/5771068/zuzel/ekstraliga/aktualnosci/speedway-ekstraliga-ma-sponsora-strategicznego.

www.sportowefakty.pl

www.wlokniarz.com

www.zniczklobuck.futbolowo.pl

Zalech M., Godlewski G., Rafalska B.: Oczekiwania promocyjne sponsorów wobec wspieranych klubów sportowych. „Marketing i rynek” 2013, nr 7, s. 32.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

e-ISSN: 2450-3118
Numer DOI: 10.12775/QS
ICV 2019: 100.00

logo 
 
  
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Name of action: "Preparing for publication papers in English in 8 issues of the journal Quality in Sport in 2019-2020: Vol. 5, No. 1-4 (2019), Vol. 6, No. 1-4 (2020)".

Partnerzy platformy czasopism