Studies and sport at the University - problems and benefits of sport at University Club

Kajetan Suchecki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/QS.2016.014

Abstrakt


University Sports Association is one of the most active student organizations in Poland. Most members of the AZS are students who, between the duties of studying, do sports and represent their universities on academic competitions. Sport during the studies required to mobilize the time between the obligations related to learning which is not always easy.

                This paper is based on the analysis of an available literature and a research conducted through a questionnaire survey among active members of the  AZS University Club at the University of Economics in Katowice. The aim of this article is to answer the question as sports in the Club and activities in AZS effect on school results and developing skills of students.

                In the conclusions we presented different effects of sport on academic results, referring both to the amount of time devoted to learning, as well as its quality.


Słowa kluczowe


AZS; University Sports Association; students; learning; university

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


AZS ZG (2016), Akademickie Mistrzostwa Polski 2014-2015 [online] http://azs.pl/imprezy/akademickie-mistrzostwa-polski/akademickie-mistrzostwa-polski-2014-2015 [26.01.2016].

Bieda Jolanta, (2006), Rozwój kariery i sukcesja, [in:] Bieniok Henryk (red.), System Zarządzania Zasobami Ludzkimi Przedsiębiorstwa, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, s. 217-237.

Hanusz Halina, Korpak Bartłomiej, (2014), 100 lat Akademickiego Związku Sportowego, AZS Zarząd Główny, Warszawa.

KU AZS UE Katowice (2015), Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, [online] http://azs.ue.katowice.pl/ [27.01.2016].

Statute of University Sports Association (Statut Akademickiego Związku Sportowego) (2009), [online] http://www.azs.pl/fck/files/onas/statut_2009_12_13.pdf [26.01.2016].

Statut Organizacji Środowiskowej Akademickiego Związku Sportowego w Katowicach (2009), [online] http://www.azs.katowice.pl/images/stories/druki/statut-26-11-2009.pdf [26.01.2016].

Suchecki Kajetan (2015), Rola klubu uczelnianego w upowszechnianiu sportu i rywalizacji sportowej wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, [in:] Nessel Karolina (red.), Bohaterowie drugiego planu w sporcie. Młodzi o sporcie 2015, Katedra Zarządzania w Turystyce Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Wartecki Andrzej (2008), Zarządzanie organizacjami sportowymi, Wydawnictwo AWF im. E. Piaseckiego w Poznaniu, Poznań.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Zgodnie z Rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (w szczególności art. 12 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 pkt 2), czasopismo Quality in Sport ewaluowane jest punktacją w wysokości 5 punktów.

e-ISSN: 2450-3118
Numer DOI: 10.12775/QS

logo 
 
 
 
Zadanie finansowane w ramach umowy 916/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Nazwa zadania: "Przygotowanie artykułów w języku angielskim do ośmiu numerów czasopisma Quality in Sport w latach 2019-2020 vol 5, no-1-4 (2019), vol 6 no 1-4 (2020)".

Partnerzy platformy czasopism