The logic of value creation in the sport organization

Adam Krystian Wiśniewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/QS.2016.008

Abstract


Creating value by sports organizations is dependent on the performance of their functions and determinants of business. Success depends on the proper application of the model and methods for creating and capturing value. Their importance to the organization stems from the awareness of customers’ needs and their position in the value model. The paper discuss theoretical and practical methods and tools used in the concept of value creation by sports organizations. In the introductory part, the author presents the views, sources, types and motives of use the value priority in organizations. Then he focuses on the analysis of used in practice theories of value creation by sports organizations.

Keywords


Value; Management; Value Chain; Value Shop; Value Net

Full Text:

PDF (Polish)

References


Ciupiński D., Wiśniewski A.K., Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw w perspektywie generowania wartości, [w:] Dudzik-Lewicka I., Howaniec H., Waszkielewicz W., Zarządzanie wiedzą i innowacje w organizacji, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2015, s. 290.

Czakon W., Paradygmat sieciowy w naukach o zarządzaniu, „Przegląd Organizacji”2011, nr 11, s. 3-6.

Falencikowski T., Spójność modeli biznesu. Koncepcja i pomiar, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2013, s. 55.

Jabłoński M., Kształtowanie modeli biznesu w procesie kreacji wartości przedsiębiorstw. Difin, Warszawa 2013, s. 56.

Kotler, Ph., Marketing, Wydawnictwo Rebis, Poznań 2005, s. 60.

Lind M., Goldkuhl G., The constituents of business interaction – generic Lahered Patterns, “Data & Knowledge Engineering” 47/2003, s. 337.

Mazur K., Tworzenie i przywłaszczanie wartości. Perspektywa relacji pracownik-organizacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 2011, s. 39.

Norman R., Ramirez R., From Value Chain to Value Constellation: Designing Interactive Strategy, Harvard Business Review, July-August 1993.

Panfil R., Zarządzanie produktem klubu sportowego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Edukacji w Sporcie, Warszawa 2005 s. 18.

Porter M.E., Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, The Free press, New York, 1985, s. 37.

Porter M.E., Przewaga konkurencyjna – osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, Helion, Gliwice 2006, s. 65.

Slywotzky A.J., Morrison D.J., Andelman B., Strefa zysku, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000, s. 36.

Smith A., Badanie nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, PWE, Warszawa 1954, t. 1, s.20.

Stabell C.B., Fjeldstad Ø. D., Configuring Value for Competitive Advantage: On Chains, Shops, and Networks, Strategic Management Journal, 1998, Vol. 19., s. 420 - 426.

Szymura-Tyc M., Marketing we współczecnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2005, s. 68.

Wiśniewski A.K., Zarządzanie klubem sportowym na przykładzie Indykpolu AZS Olsztyn, Journal of Health Sciences, 2013, Vol. 3, No 11, s. 168.

Woodall T., Conceptualising ‘Value for the Customer’: An Attributional, Structural and Dispositional Analysys, “Academy of Marketing Science Review”, vol. 1, 2003, s. 21.

Zalewski R. I., Wpływ jakości wyrobów na konkurencyjność przedsiębiorstw [w:] Konkurencyjność przedsiębiorstw, red. Skawińska E., PWN, Warszawa – Poznań 2002, s. 186.

Zorde K., Metafizyczne wątki w ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 115.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

e-ISSN: 2450-3118
Numer DOI: 10.12775/QS
ICV 2019: 100.00

logo 
 
  
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Name of action: "Preparing for publication papers in English in 8 issues of the journal Quality in Sport in 2019-2020: Vol. 5, No. 1-4 (2019), Vol. 6, No. 1-4 (2020)".

Partnerzy platformy czasopism