Exclusion of criminal liability of sports participants for sport injuries

Paweł Cegliński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/QS.2015.022

Abstract


This paper deals with one of the criminal law problems, which is criminal liability of sports participants for injuries occuring during the practice of a sport. This article aims to provide a brief summarization of the most important conception explaining this problem in Polish law – sport risk as a circumstance excluding criminal liability. The research is supported by the analysis of Polish literature. There are also some empirical examples involved.

Keywords


sport injuries; criminal law; sport risk; exclusion of criminal liability; wypadek sportowy; prawo karne; ryzyko sportowe; wyłączenie bezprawności kryminalnej

Full Text:

PDF (Polish)

References


Bojarski M., Glosa do postanowienia SN z dnia 7 stycznia 2008 r., sygn.. akt V KK 158/07, OSP 2008, nr 11, poz. 114.

Gubiński A., Ryzyko sportowe, NP. 1959, Nr 10.

Huminiak T., Glosa do postanowienia SN z dnia 7 stycznia 2008 r., sygn.. akt V KK 158/07, PnD 2009, nr 1.

Kubiak R., Dopuszczalne ryzyko sportowe [w:] System prawa karnego. Nauka o przestępstwie. Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności karnej. Tom 4, praca pod redakcją L. Paprzyckiego, C.H. Beck, 2013.

Marek A., Prawo karne, C.H. Beck, Warszawa 2009.

Marek A., Lachowski J., Prawo karne. Zarys problematyki, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.

Marian Cieślak. Dzieła wybrane. Tom III. Polskie prawo karne. Zarys systemowy, redakcja Stanisław Waltoś, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011.

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 stycznia 2008 r., sygn. akt V KK 158/07.

Prawo karne, praca zbiorowa pod redakcją A. Grześkowiak, C. H. Beck, Warszawa 2007.

Stefański R. A., Glosa do postanowienia SN z dnia 7 stycznia 2008 r., sygn.. akt V KK 158/07, Prokuratura i Prawo, nr 6, 2009.

Szwarc A., Wypadki sportowe w świetle prawa karnego. Koncepcja wyłączenia tzw. obiektywnej istoty przestępstwa, Poznań, 1972.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 marca 2002 r., sygn. akt II AKa 44/02.

Zoll A., W. Wróbel, Polskie prawo karne. Część ogólna, Wyd. Znak, Kraków 2010.

Zoll A., Okoliczności wyłączające bezprawność czynu. Zagadnienia ogólne, Warszawa 1982.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

e-ISSN: 2450-3118
Numer DOI: 10.12775/QS
ICV 2019: 100.00

logo 
 
  
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Name of action: "Preparing for publication papers in English in 8 issues of the journal Quality in Sport in 2019-2020: Vol. 5, No. 1-4 (2019), Vol. 6, No. 1-4 (2020)".

Partnerzy platformy czasopism