Exclusion of criminal liability of sports participants for sport injuries

Paweł Cegliński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/QS.2015.022

Abstrakt


This paper deals with one of the criminal law problems, which is criminal liability of sports participants for injuries occuring during the practice of a sport. This article aims to provide a brief summarization of the most important conception explaining this problem in Polish law – sport risk as a circumstance excluding criminal liability. The research is supported by the analysis of Polish literature. There are also some empirical examples involved.

Słowa kluczowe


sport injuries; criminal law; sport risk; exclusion of criminal liability; wypadek sportowy; prawo karne; ryzyko sportowe; wyłączenie bezprawności kryminalnej

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bojarski M., Glosa do postanowienia SN z dnia 7 stycznia 2008 r., sygn.. akt V KK 158/07, OSP 2008, nr 11, poz. 114.

Gubiński A., Ryzyko sportowe, NP. 1959, Nr 10.

Huminiak T., Glosa do postanowienia SN z dnia 7 stycznia 2008 r., sygn.. akt V KK 158/07, PnD 2009, nr 1.

Kubiak R., Dopuszczalne ryzyko sportowe [w:] System prawa karnego. Nauka o przestępstwie. Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności karnej. Tom 4, praca pod redakcją L. Paprzyckiego, C.H. Beck, 2013.

Marek A., Prawo karne, C.H. Beck, Warszawa 2009.

Marek A., Lachowski J., Prawo karne. Zarys problematyki, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.

Marian Cieślak. Dzieła wybrane. Tom III. Polskie prawo karne. Zarys systemowy, redakcja Stanisław Waltoś, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011.

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 stycznia 2008 r., sygn. akt V KK 158/07.

Prawo karne, praca zbiorowa pod redakcją A. Grześkowiak, C. H. Beck, Warszawa 2007.

Stefański R. A., Glosa do postanowienia SN z dnia 7 stycznia 2008 r., sygn.. akt V KK 158/07, Prokuratura i Prawo, nr 6, 2009.

Szwarc A., Wypadki sportowe w świetle prawa karnego. Koncepcja wyłączenia tzw. obiektywnej istoty przestępstwa, Poznań, 1972.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 marca 2002 r., sygn. akt II AKa 44/02.

Zoll A., W. Wróbel, Polskie prawo karne. Część ogólna, Wyd. Znak, Kraków 2010.

Zoll A., Okoliczności wyłączające bezprawność czynu. Zagadnienia ogólne, Warszawa 1982.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Zgodnie z Rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (w szczególności art. 12 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 pkt 2), czasopismo Quality in Sport ewaluowane jest punktacją w wysokości 5 punktów.

e-ISSN: 2450-3118
Numer DOI: 10.12775/QS

logo 
 
 
 
Zadanie finansowane w ramach umowy 916/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Nazwa zadania: "Przygotowanie artykułów w języku angielskim do ośmiu numerów czasopisma Quality in Sport w latach 2019-2020 vol 5, no-1-4 (2019), vol 6 no 1-4 (2020)".

Partnerzy platformy czasopism