The talent management based on the example of Military Sports Teams and Military Sports Training Centers

Łukasz Mariusz Malinowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/QS.2015.020

Abstract


The article concerns the problems of sourcing talent for Military Sports Training Centers, describes the financial support provided by the Ministry of Sport and Tourism. It also describes the operation and achievements of Polish Military Sports Teams.

Keywords


army; military; sport; training; talent; wojsko; szkolenie

Full Text:

PDF (Polish)

References


Gladwell M., Poza schematem. Sekrety ludzi sukcesu. Kraków 2010, s.32.

Głowacka-Stewart K., Majcherczyk M., Zarządzanie talentami: Wyzwania, trendy, przykłady rozwiązań, s. 12, The Conference Board Europe 2006.

Kalisz M., Miłosz T., ABC rozwoju talentów w organizacji, w :Personel Plus, październik 2011, s. 6-14.

Kancelaria Sejmu Biuro Komisji Sejmowych, Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (nr 101) oraz Komisji Obrony Narodowej (nr 61) z dnia 20 listopada 2013 r.

Kancelaria Sejmu Biuro Komisji Sejmowych, Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (nr 145) oraz Komisji Obrony Narodowej (nr 104) z dnia 27 listopada 2014 r.

Kwiecień K., Zarządzanie talentami w międzynarodowych korporacjach [w:] S. Borkowska (red.), Zarządzanie talentami, IPiSS, Warszawa, 2005

Listwan T., Zarządzanie talentami - wyzwanie współczesnych organizacji [w:] S. Borkowska (red.), Zarządzanie talentami, IPiSS, Warszawa, 2005.

Minister Sportu i Turystki, Decyzja nr 7 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia „Programu dofinansowania zadań ze środków Funduszu Kultury Fizycznej w zakresie szkolenia i współzawodnictwa młodzieży, realizowany w Akademickich Centrach Szkolenia Sportowego, Wojskowych Centrach Szkolenia Sportowego, Ośrodkach Szkolenia Sportowego młodzieży Ludowych Zespołów Sportowych w roku 2015”.

Sport Wyczynowy, Talent sportowy, nr 4-6/520-522, 2008 r.

Wojskowa Federacja Sportu, strona internetowa: http://wojskowa-federacja-sportu.pl/wojskowe-centra-szkolenia-sportowego/ - dostęp dnia 26.12.2015 r.

Zespół Sportu Młodzieżowego Instytut Sportu, System sportu młodzieżowego 2014 wyniki współzawodnictwa województw, powiatów, gmin, klubów w kategoriach: młodzieżowcy, juniorzy, juniorzy młodsi, młodzicy. Warszawa grudzień 2014.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

e-ISSN: 2450-3118
Numer DOI: 10.12775/QS
ICV 2019: 100.00

logo 
 
  
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Name of action: "Preparing for publication papers in English in 8 issues of the journal Quality in Sport in 2019-2020: Vol. 5, No. 1-4 (2019), Vol. 6, No. 1-4 (2020)".

Partnerzy platformy czasopism