The talent management based on the example of Military Sports Teams and Military Sports Training Centers

Łukasz Mariusz Malinowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/QS.2015.020

Abstrakt


The article concerns the problems of sourcing talent for Military Sports Training Centers, describes the financial support provided by the Ministry of Sport and Tourism. It also describes the operation and achievements of Polish Military Sports Teams.

Słowa kluczowe


army; military; sport; training; talent; wojsko; szkolenie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Gladwell M., Poza schematem. Sekrety ludzi sukcesu. Kraków 2010, s.32.

Głowacka-Stewart K., Majcherczyk M., Zarządzanie talentami: Wyzwania, trendy, przykłady rozwiązań, s. 12, The Conference Board Europe 2006.

Kalisz M., Miłosz T., ABC rozwoju talentów w organizacji, w :Personel Plus, październik 2011, s. 6-14.

Kancelaria Sejmu Biuro Komisji Sejmowych, Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (nr 101) oraz Komisji Obrony Narodowej (nr 61) z dnia 20 listopada 2013 r.

Kancelaria Sejmu Biuro Komisji Sejmowych, Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (nr 145) oraz Komisji Obrony Narodowej (nr 104) z dnia 27 listopada 2014 r.

Kwiecień K., Zarządzanie talentami w międzynarodowych korporacjach [w:] S. Borkowska (red.), Zarządzanie talentami, IPiSS, Warszawa, 2005

Listwan T., Zarządzanie talentami - wyzwanie współczesnych organizacji [w:] S. Borkowska (red.), Zarządzanie talentami, IPiSS, Warszawa, 2005.

Minister Sportu i Turystki, Decyzja nr 7 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia „Programu dofinansowania zadań ze środków Funduszu Kultury Fizycznej w zakresie szkolenia i współzawodnictwa młodzieży, realizowany w Akademickich Centrach Szkolenia Sportowego, Wojskowych Centrach Szkolenia Sportowego, Ośrodkach Szkolenia Sportowego młodzieży Ludowych Zespołów Sportowych w roku 2015”.

Sport Wyczynowy, Talent sportowy, nr 4-6/520-522, 2008 r.

Wojskowa Federacja Sportu, strona internetowa: http://wojskowa-federacja-sportu.pl/wojskowe-centra-szkolenia-sportowego/ - dostęp dnia 26.12.2015 r.

Zespół Sportu Młodzieżowego Instytut Sportu, System sportu młodzieżowego 2014 wyniki współzawodnictwa województw, powiatów, gmin, klubów w kategoriach: młodzieżowcy, juniorzy, juniorzy młodsi, młodzicy. Warszawa grudzień 2014.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Zgodnie z Rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (w szczególności art. 12 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 pkt 2), czasopismo Quality in Sport ewaluowane jest punktacją w wysokości 5 punktów.

e-ISSN: 2450-3118
Numer DOI: 10.12775/QS

logo 
 
 
 
Zadanie finansowane w ramach umowy 916/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Nazwa zadania: "Przygotowanie artykułów w języku angielskim do ośmiu numerów czasopisma Quality in Sport w latach 2019-2020 vol 5, no-1-4 (2019), vol 6 no 1-4 (2020)".

Partnerzy platformy czasopism