Self-esteem and the value of body in people who exercise regularly at the gym - the results of pilot studies

Piotr Ziemianek, Krzysztof Jendrysik, Mikołaj Horodecki, Andrzej Knapik

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/QS.2015.018

Abstrakt


Wstęp. Ćwiczenie na siłowni staje się coraz bardziej popularne, zarówno wśród kobiet, jak i wśród mężczyzn. Regularne treningi, poza zmianami morfologicznymi oraz funkcjonalnymi mogą mieć wpływ na zmiany pewnych aspektów psychologicznych, szczególnie dotyczących poczucia własnej wartości oraz postrzegania własnego ciała. Cel. Postanowiono określić poziom poczucia własnej wartości oraz poczucia wartości własnego ciała u osób ćwiczących na siłowni. Ponadto celem badań było zbadanie wzajemnych zależności między tymi rodzajami samooceny oraz ocena wpływu wieku i stażu treningowego na ich poziom u kobiet i u mężczyzn. Materiał i metody. Zbadano 73 osoby regularnie ćwiczące na siłowni: 23 kobiety i 50 mężczyzn. Narzędziem badawczym był kwestionariusz, zawierający Skalę Samooceny Rosenberga (SES) oraz Skalę Poczucia Wartości  Własnego Ciała (BES). Wyniki. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni ocenili poczucie własnej wartości na poziomie 59% możliwych do uzyskania punktów. Również poczucie wartości własnego ciała i jego składowe były powyżej połowy możliwych do uzyskania punktów. Nie znaleziono korelacji poczucia własnej wartości z poczuciem wartości własnego ciała. Odnotowano silne wzajemne korelacje między składowymi skali BES. Wśród kobiet odnotowano korelację wieku z wynikami SES. Wnioski. Osoby ćwiczące na siłowni mają dobry poziom globalnej samooceny oraz poczucia wartości własnego ciała. Badane rodzaje samooceny nie są wzajemnymi korelatami. Aspekty poczucia wartości własnego ciała są ze sobą skorelowane. Wśród kobiet wiek wpływa dodatnio na poczucie własnej wartości.

Słowa kluczowe


ćwiczenie na siłowni; samoocena; poczucie wartości własnego ciała; exercising at a gym; self-esteem; sense of one’s own body

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Puciato D., Rozpara M. Aktywność fizyczna dorosłych mieszkańców Katowic a wybrane uwarunkowania zawodowe i społeczno-ekonomiczne. Medycyna Pracy 2013; 64(5): 649–657.

Zadrożyńska A. Homo jaber i homo ludens. Etnologiczny szkic o pracy w kulturach tradycyjnej i współczesnej. PWN, Warszawa 1983: 19.

Knapik A., Saulicz E., Kuszewski M., Myśliwiec A., Rottermund J., Plinta R. Płeć a poziom kinezjofobii w populacji osób dorosłych z południowej Polski. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie

Rzeszów 2012; 3: 277–287.

Aktywność fizyczna Polaków. CBOS Warszawa, 2013. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_129_13.PDF [15.12.2014].

Kościuk U., Krajewska-Kułak E., Tołłoczko H., Paszko-Patej G. Percepcja obrazu własnego ciała i motywacja do ćwiczeń wśród uczestniczek Magic-Gym. Hygeia Public Health 2014; 49(4): 870-878.

Zarek A. Obraz ciała w ujęciu procesu lub obiektu a satysfakcja z własnego ciała. Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie 2009; 55, 1: 100–106.

Pickett T.C., Lewis R.J., Cash T.F. Men, muscles, and body image: comparisons of competitive bodybuilders, weight trainers, and athletically active controls. Br J Sports Med 2005; 39: 217–222.

Mendelson B., Mendelson M., White D. Body-Esteem Scale for adolescents and adults. J. Pers. Assess. 2001; 76 (1): 90–106.

Brytek-Matera A., Probst M. Psychometric properties of the Polish version of the Body Attitude Test. Archives of Psychiatry and Psychotherapy 2014; 1: 39–46.

Cash T. Cognitive-behavioral perspectives on body image. In: Body Cash T. Image. A handbook of theory, research, and clinical practice. Eds: T. Cash, T. Pruzinsky. The Guilford Press, New York 2002: 38–46.

Nitsch K., Prajs E., Kurpisz J., Tyburski E. Obraz ciała i jego zaburzenia. Aspekty teoretyczne w kontekście wybranych jednostek psychopatologicznych. Psychiatr. Psychol. Klin. 2012; 12 (3): 176-182.

Josko-Ochojska J., Marcinkowska U. Wygląd, samoocena i kształtowanie własnego ciała jako czynniki ryzyka anoreksji psychicznej u studentów, Ann. Acad. Med. Gedan. 2013; 43: 45-52.

Mosley PE. Bigorexia: bodybuilding and muscle dysmorphia. Eur Eating Disor Rev 2009; 17(3): 191-198.

Wilczek W., Kolarzyk E. Dysmorfia mięśniowa (bigoreksja) – czy rzeczywiście stanowi realne zagrożenie dla młodych mężczyzn? Hygehia public Health 2013; 48 (4): 537-44.

Kropiwnicki P., Rabe-Jabłońska J. Muscle dysmorphia – a variant of dysmorphophobia? Studies on the body image disorders in men. Psychiatria i Psychologia Kliniczna 2005; 5, 1: 44-51.

Łaguna M., Lachowicz-Tabaczek K., Dzwonkowska I. Skala samooceny SES Morrisa Rosenberga – polska adaptacja metody. Psychologia Społeczna 2007; 2 (02): 164-176.

Franzoi S.L., Shields S.A. The Body-Esteem Scale: Multidimensional structure and sex differences in a college population. Journal of Personality Assessment 1984; 48: 173-178.

Franzoi, S.L. Further evidence of the reliability and validity of the body esteem scale. Journal of Clinical Psychology 1994; 50: 237-239.

Rosenberg Self-Esteem Scale (SES). User Information. http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index3676EN.html [24.10.2014].

Rosenberg M. Society and the adolescent self-image. Princeton: Princeton University Press 1965.

Hubbs A., Doyle E.I., Bowden R.G., Doyle R.D. Relationships among self-esteem, stress, and physical activity in college students. Psychol Rep. 2012; 110 (2): 469-74.

Griffin M., Kirby S. The Effect of Gender in Improving Body Image and Self Esteem. Atletic Insight. The Online Journal of Sport psychology 2007; 9 (3): 83-92. http://www.athleticinsight.com/Vol9Iss3/GenderandPositiveChange.htm [15.01.2015].

Harter S. Causes and consequences of low self-esteem in children and adolescents. The Plenum Series in Social / Clinical Psychology 1993: 87-116.

Ebbeck V., Weiss M.R. Determinants of Children's Self-Esteem: An Examination of Perceived Competence and Affect in Sport. Pediatric Exercise Science 1998;10: 285-298.

Knapik A., Saulicz E., Gnat R. Kinesiophobia - introducing a new diagnostic tool. J.Hum.Kinet. 2011; 28: 25-31.

Knapik A., Saulicz E., Kuszewski M., Myśliwiec A., Rottermund J., Plinta R. Płeć a poziom kinezjofobii w populacji osób dorosłych z południowej Polski. Przegl.Med.Uniw.Rzeszowskiego 2012; 10 (3): 277-287.

Pope H.G., Phillips K.A., Olivardia R. The Adonis Complex. The Free Press, NY 2000.

Scully D., Kremer J., Meade M.M. Graham R., Dudgeon K. Physical exercise and psychological well-being: A critical review. British Journal of Sports Medicine 1998; 32 (2): 111-120.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Zgodnie z Rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (w szczególności art. 12 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 pkt 2), czasopismo Quality in Sport ewaluowane jest punktacją w wysokości 5 punktów.

e-ISSN: 2450-3118
Numer DOI: 10.12775/QS

logo 
 
 
 
Zadanie finansowane w ramach umowy 916/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Nazwa zadania: "Przygotowanie artykułów w języku angielskim do ośmiu numerów czasopisma Quality in Sport w latach 2019-2020 vol 5, no-1-4 (2019), vol 6 no 1-4 (2020)".

Partnerzy platformy czasopism