Training elements in football. Differences in the training system between polish club and german club

Paweł Kalinowski, Katarzyna Judreczka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/QS.2015.014

Abstrakt


In modern football control and monitoring of training can increase the effectiveness of teaching. It’s going to provide coaches and athletes comprehensive training conditions. The results obtained by the athletes representing football in Poland tend to looking for reasons causing this state of affairs. The aim  was to try to show the differences in training football between Polish and German club. The subject of observation and analysis were players representing Polish and German club. Footballers presented the highest levels of sports as evidenced by participation in the highest league in Poland and Germany. The research method was used direct observation and an analysis of the results of youth teams.


Słowa kluczowe


football; German; Poland; training; piłka nożna; Niemcy; Polska; trening; sport

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Czajkowski Z., Sport wyczynowy na tle innych dziedzin kultury fizycznej, Sport Wyczynowy, 1982.

Dziennik Ustaw Nr 127, poz, 857:zm: Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr.151,poz. 1014.

Grabowski H., Teoria fizycznej edukacji, Warszawa 1997, s. 21.

Kosendiak J.: Wielostopniowy system naboru i selekcji do wyczynowego uprawiania sportu. Za: Kurzawski K. (red). Wrocław 2007. Wydawnictwo BK, zeszyt 4, s. 53-56.

Naglak Z., Zespołowa gra sportowa. Studia i Monografie AWF, Wrocław 1996.

Perkowski, Śledzewski: Metodyczne podstawy treningu sportowego, Warszawa 1998.COS. Biblioteka Trenera, s. 31.

Sozański H., Podstawy teorii treningu sportowego, Warszawa 1999.

Ważny Z., Współczesny system szkolenia w sporcie wyczynowym, Warszawa 1981, s.22.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Zgodnie z Rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (w szczególności art. 12 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 pkt 2), czasopismo Quality in Sport ewaluowane jest punktacją w wysokości 5 punktów.

e-ISSN: 2450-3118
Numer DOI: 10.12775/QS

logo 
 
 
 
Zadanie finansowane w ramach umowy 916/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Nazwa zadania: "Przygotowanie artykułów w języku angielskim do ośmiu numerów czasopisma Quality in Sport w latach 2019-2020 vol 5, no-1-4 (2019), vol 6 no 1-4 (2020)".

Partnerzy platformy czasopism