Students’ attitude towards taking up physical activities apart from university classes

Mariola Duda, Michał Rżany, Aleksandra Dudło, Krzysztof Suszyński, Dariusz Górka, Aleksandra Dogońska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/QS.2015.011

Abstract


The aim of this study was to answer the following questions: What are the reasons that determine the physical activity of students outside of their university? What determines the duration of exercises and during what year the students exercise the most ? 301 students were tested using an original questionnaire. The analysis consisted of descriptive statistics and performed  analysis ANOVA. Analysis showed a significant relationship between sex and physical activity. Men are more likely to exercise. However, there is no relationship between the frequency of physical activity and gender. 


Keywords


student; physical activity; studies

Full Text:

PDF (Polish)

References


Baka R. Problemy aktywności fizycznej studentów. Gdańsk: AWFiS, 2007.

Duda B. Aktywność fizyczna studentów Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku przykładem zdrowego stylu życia. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin- Polonia 2005, LX, Suppl. XIII, Sectio D.

Górski J., Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006.

Kijo P. Aktywność fizyczna wśród studentów kierunków pedagogicznych łódzkich uczelni publicznych i niepublicznych [w:] Z. Barabasz E. Zadarko (red.): Aktywność przez całe życie. Zdrowie i sprawność studentów pod kontrolą. Krosno 2010, s.157-180.

Kochanowicz B., Hansdorfer-Korzon R. Postawy studentów kierunku fizjoterapii wobec aktywności fizycznej. Ann.Acad. Med. Gedan. 2013, 43, s.19-28.

Kopff B. Aktywność fizyczna w profilaktyce chorób cywilizacyjnych. Choroby społeczne i cywilizacyjne- wybrane zagadnienia pod redakcją prof. dr hab. med. Leokadia Bąk- Romaniszyn. Uniwersytet medyczny w Łodzi, 2013.

Leszczyńska A. Sport to zdrowie! Refleksje o aktywności fizycznej Polaków. Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica 45, 2013.

Łaszek M., Nowacka E., Gawron-Skarbek A., Szatko F. Negatywne wzorce zachowań zdrowotnych studentów. Część II. Aktywność ruchowa i nawyki żywieniowe. Probl Hig Epidemiol 2011, 92(3): 461-465.

Marchewka A., Jungiewicz M. Aktywność fizyczna w młodości a jakość życia w starszym wieku. Katedra Rehabilitacji Klinicznej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, 2008.

Motylewski S., Poziomska-Piątkowska E. Aktywność fizyczna w czasie wolnym studentów I roku nauki łódzkich uczelni. Kwartalnik Ortopedyczny. Nr 4/2006, s. 280-283.

Plewa M., Markiewicz A. Aktywność fizyczna w profilaktyce i leczeniu otyłości. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 2006, tom 2, nr 1, s. 30–37.

Smoleń E., Gazdowicz L. Ocena aktywności fizycznej młodzieży akademickiej [In Polish] [ Evaluation of physical activity of university students] Zakład Pielęgniarstwa, Instytut Medyczny, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku, 2012.

Sochocka L., Wojtyłko A. Aktywność fizyczna studentów studiów stacjonarnych kierunków medycznych i niemedycznych. Medycyna Środowiskowa- Environmental Medicine 2013, Vol. 16, No. 2, s.53-58.

Wytyczne UE dotyczące aktywności fizycznej, Zalecane działania polityczne wspierające aktywność fizyczną wpływającą pozytywnie na zdrowie, Czwarty projekt skonsolidowany zatwierdzony przez Grupę Roboczą UE „Sport i Zdrowie”, Bruksela 2008, s. 4, 7-8.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

e-ISSN: 2450-3118
Numer DOI: 10.12775/QS
ICV 2019: 100.00

logo 
 
  
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Name of action: "Preparing for publication papers in English in 8 issues of the journal Quality in Sport in 2019-2020: Vol. 5, No. 1-4 (2019), Vol. 6, No. 1-4 (2020)".

Partnerzy platformy czasopism