The identification of the differences in the level of the speed abilities and the endurance-speed abilities: a case study from the second league football team

Waldemar Różycki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/QS.2015.008

Abstrakt


                The use of technical-tactical abilities is to a great extent dependent on the condition preparation of the player. In order to obtain the information on the players abilities to perform locomotive tasks a collection of tests and trials is carried out. The aim of the work was to identify the differences in the level of speed abilities and endurance-speed abilities of the players of the second league football club basing on a test including multiple effort tasks of maximum intensity with short-term breaks of the active character (modified Rast Test). The analyzed parameters included: start speed, run speed, speed endurance 1, speed endurance 2. The analysis of the research data has proved that the group varies in the abilities to perform locomotive tasks. The highest level of differences was detected in the parameter of start speed, the lowest in speed endurance 1. The cluster analysis appeared to be a sufficient method of identification of relatively homogenous groups of players.


Słowa kluczowe


football; condition abilities; cluster analysis

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bangsbo J. (1999). Sprawność fizyczna piłkarza: Naukowe podstawy treningu. Warszawa COS.

Bangsbo J.,Mohr M., Krustrup. (2006). Physicial and metabolic demands of training and match-play in the elite football player. Journal of Sport Sciences. 24(7), 665–674.

Chamari K, Hachana Y, Ahmed YB. (2004). Field and laboratory testing in young elite soccer players. Br J Sports Med. 38 (2), 191-196.

Chmura J. (1993). Kształtowanie wytrzymałości szybkościowej piłkarzy. Sport Wyczynowy. 7–8, 32–39.

Chmura J. (2006). Przejawy zdolności szybkościowych piłkarzy podczas meczu. Sport Wyczynowy. 9–10, 5–18.

Draper N., Whyte G. (1997). Here's a new running based test of anaerobic performance for which you need only a stopwatch and a calculator. Peak Performance. 96, 3-5

Jastrzębski Z. (2008). Szybkość lokomocyjna piłkarzy nożnych – normy wysiłkowe. [W:] Kuder A., Perkowski K., Śledziewski D. (red.) Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej – diagnostyka. Tom 5. PTNKF. Warszawa, 86–90.

Kasprzak A., Jastrzębski Z. (2008). Szybkość lokomocyjna młodych piłkarzy nożnych w rocznym cyklu szkolenia. [W:] Kuder A., Perkowski K., Śledziewski D. (red.) Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej – diagnostyka. Tom 5. PTNKF. Warszawa, 91–96.

Kollath E, Quade K. (1993). Measurement of sprinting speed of professional and amateur soccer players. In: Reilly T, Clarys J, Stibbe A, editors. Science and football II. London: E&FN Spon, 31-36.

Mohr M., Krustrup P., Bangsbo J. (2003). Match performance of high-standard soccer players with specjal reference to development of fatigue. Jurnal of Sports Sciences. 21, 519-528.

Różycki W. (2012). Kontrola zdolności kondycyjnych. Trener, 4, (104), Czasopismo fachowe Polskiego Związku Piłki Nożnej. Warszawa, 30–34.

Ryguła I. (1998). Diagnostyka przygotowania zawodnika do gry w piłce nożnej. AWF Katowice.

Stanisz A. (2006). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem Statistica pl na przykładach z medycyny. Tom 3. StatSoft Polska Kraków.

Stolen T., Chamati K., Castanga C., Wisloff U. (2005). Physology of Soccer An Update. Sport Medicine. 35(6), 501–536.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Zgodnie z Rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (w szczególności art. 12 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 pkt 2), czasopismo Quality in Sport ewaluowane jest punktacją w wysokości 5 punktów.

e-ISSN: 2450-3118
Numer DOI: 10.12775/QS

logo 
 
 
 
Zadanie finansowane w ramach umowy 916/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Nazwa zadania: "Przygotowanie artykułów w języku angielskim do ośmiu numerów czasopisma Quality in Sport w latach 2019-2020 vol 5, no-1-4 (2019), vol 6 no 1-4 (2020)".

Partnerzy platformy czasopism