Wydawca

Wydawca

Katedra Doskonałości Biznesowej
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland)Partnerzy platformy czasopism