Historia czasopisma

Zgodnie z Rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (w szczególności art. 12 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 pkt 2), czasopismo Quality in Sport ewaluowane jest punktacją w wysokości 5 punktów.

 

Index Copernicus Value (ICV) 2018: 88.28
e-ISSN: 2450-3118
Numer DOI: 10.12775/QS

 

 Partnerzy platformy czasopism