Kontakt

Adres

Nicolaus Copernicus University in Torun

Faculty of Economic Sciences and Management
Quality in Sport

ul. Gagarina 13A, p. 34
87-100 Toruń, Poland

Index Copernicus:
ICV 2015: 71.83
ICV 2016: 82.29

DOI number: 10.12775/QS

Abstracting and Indexing:

  • BazEkon: https://bazybg.uek.krakow.pl/bazekon/
  • Bazum: http://bazhum.pl/bib/journal/887/
  • Index Copernicus Master List
  • Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
  • APCZ Publishing System (Akademicka Platforma Czasopism Naukowych)

Osoba do kontaktu

Mateusz Tomanek
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Doskonałości Biznesowej
Email: sport@umk.pl

Wsparcie techniczne

Grzegorz Kopcewicz
Tel.: (56) 611 2693
Email: greg@umk.plPartnerzy platformy czasopism