Autor - szczegóły

MALESIŃSKA, MAGDALENA, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

  • Vol 1, No 1 (2015) - Artykuły
    Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy jako przyczyna rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika
    Abstrakt  PDF
  • Vol 2, No 1 (2016) - Artykuły
    Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism